Nieuws

NPG-bijeenkomsten zorgden voor perspectief op hoger budget

08 december 2014

De aanbieders in de gehandicaptenzorg zijn bereid om, samen met Ieder(in), de LFB, ZonMw, Vilans en VWS een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het Nationaal Programma Gehandicapten (NPG). Na zes goed bezochte bijeenkomsten in het hele land is de oogst aan ideeën, concretisering en daadkracht groot. Tijdens de laatste bijeenkomst deed VWS letterlijk een langverwachte 'duit in het zakje': er werd niet afwijzend gereageerd op een verhoging van het budget voor onderzoek en kennisontwikkeling.

Een groep hoogleraren benoemde dit voorjaar samen met de VGN vier ‘bouwstenen’ voor het nationaal programma: de inhoudelijke thema’s gedrag, gezondheid en participatie èn kennisverspreiding en implementatie. Die vormen de basis voor het schrijven van het voorlopige programma, dat begin volgend jaar definitief wordt.

Doel van de regionale bijeenkomsten was om ‘een visnet op te halen’ tijdens een ontmoeting met betrokkenen uit de zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. De onderzoekers hadden vanuit hun perspectief een kennisagenda geformuleerd, waarbij weliswaar nadrukkelijk hun ervaringen met het werk/praktijkveld werd meegenomen, de praktijk zelf had zich nog niet zo uitgesproken. De vraag naar ‘input’ werd in alle windstreken uitvoerig beantwoord. Er werden concrete onderdelen toegevoegd, die het programma verder versterken en er werd actief nagedacht over de samenwerking die nodig is om die aanvullingen te realiseren.

Vast draaiboek

Het draaiboek van elke bijeenkomst was steeds gelijk: dagvoorzitter Gijs Wanders en kwartiermaker Pieter de Kroon leidden de bezoekers bekwaam door het programma, waarvan het eerste deel bestond uit informatieoverdracht en bespreking van bestaande samenwerkingsverbanden. Vertegenwoordigers van VGN, ZonMW en het Kennisplein Gehandicaptensector, de initiatiefnemers van de bijeenkomsten, lichtten daarbij hun rol in de realisatie van het definitieve programma toe. Na de pauze kwamen alle deelnemers - ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, kennisinstituten, hogescholen en gemeenten - zelf aan het woord aan gesprekstafels,. Aan de hand van concrete richtvragen konden zij aangeven hoe het programma moet worden vormgegeven, welke prioriteiten daarbij moeten worden gesteld en… wat ze zelf kunnen en willen bijdragen.

Toezegging

Cees van der Burg – Directeur Generaal bij VWS – was één van de gasten tijdens de laatste van de zes bijeenkomsten in Utrecht. Hij liet het belang van het NPG goed op zich inwerken en kwam, gevraagd naar zijn oordeel, met de mededeling dat het ministerie niet afwijzend reageert op aanvragen om geld te investeren in onderzoek door samenwerkingsverbanden van onderzoekers met onderwijs en praktijkinstellingen. Acht maanden geleden had de sector een aanvraag van € 32 miljoen in acht jaar ingediend, een verdubbeling van wat de sector zelf investeert. Langdurige zorg van VWS heeft inmiddels 16 miljoen beschikbaar gesteld, met daarbij de aankondiging dat er wellicht nóg € 8 miljoen in zit, als DMO ook meebetaalt. Waardoor het budget op € 24 miljoen zou komen. Daar werden wel de voorwaarden aan verbonden dat de gemeenten meer bij de verdere ontwikkeling en uitvoering van het programma moeten worden betrokken én dat het NPG aansluiting vindt bij het VN-verdrag dat Nederland zal gaan ratificeren.

Zo werd de reactie van VWS de bekroning van een geslaagde serie bijeenkomsten. In zijn slotwoord vatte kwartiermaker Pieter de Kroon het krachtig samen: “We hebben op een effectieve manier kennisdeling verder georganiseerd. Het NPG kreeg overal handen en voeten. We kunnen het karwei nu met heel veel extra energie gaan afmaken.”

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven