Nieuws

NZa heroverweegt deadline nacalculatie 2015

01 februari 2016

In een brief (zie bijlage) aan de NZa vroeg de VGN vorige week samen met ActiZ aandacht voor de te late publicatie van het nacalculatieformulier 2015. Zorgaanbieders dreigen daardoor de deadline niet te halen en vroegen de NZa om in overleg met de zorgkantoren maatregelen te treffen. De NZa reageerde met de aankondiging dat de druk van de ketel wordt gehaald…

Aanbieders maakten met de zorgkantoren een harde afspraak uiterlijk op 1 april 2016 goedgekeurde nacalculaties met accountantsverklaringen aan te leveren. Blijven deze gegevens uit, dan kan er een sanctie volgen op de tarieven. Op die afspraken dreigen de aanbieders terug te moeten komen, door de late publicatie van het nacalculatieformulier. In de brandbrief aan de NZa kreeg de zorgautoriteit de vraag verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen voor uitstel, zonder sancties.

De NZa reageerde meteen, met de mededeling dat er contact is geweest met ZN, dat op haar beurt de zorgkantoren gaat verzoeken de deadline van 1 april op te schuiven. Dit verzoek wordt tevens voorgelegd aan de Wlz-commissie, die op 16 februari bijeenkomt. Wel deed de NZa de toezegging dat zijzelf als uiterste indieningsdatum 30 juni zal aanhouden (was 31 mei).

Het rente-normeringsformulier zal overigens wel eerder worden gepubliceerd, in de week van 9 februari.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven