Nieuws

NZa pleit voor hoger vervoerstarief

12 februari 2013

De NZa adviseert staatssecretaris Van Rijn om het vervoerstarief voor kinderen en rolstoelgebonden cliënten te verhogen naar € 19,-. De VGN is verheugd over deze brief van de NZa. We verwachten dat VWS op korte termijn beslist of aan deze oproep gehoor kan worden gegeven.

In bijgevoegde brief van de NZa aan de staatssecretaris van VWS leest u meer over de bevindingen van de NZa. In de afgelopen weken hebben de hoorzittingen plaatsgevonden tegen het lage vervoerstarief. Naar aanleiding van deze zittingen concludeert de NZa dat aanbieders de vervoerskosten met 10% - 30% hebben weten terug te dringen; onder andere door de dagbesteding geconcentreerder te organiseren en door reistijden te verlengen.

De NZa concludeert dat voor kinderen en rolstoelgebonden vervoer de huidige tarieven te laag zijn en pleit daarom voor een hoger tarief. Deze maatregel zou de Staat ongeveer 7 tot 15 miljoen meer kosten dan de 25 miljoen euro die nu beschikbaar is voor knelpunten.

Wij informeren u opnieuw zodra bekend is of VWS het advies van de NZa overneemt.

 

 

 

Deze pagina is een onderdeel van: