Nieuws

VGN vraagt VWS-commissie voor hogere vervoerstarieven te pleiten

15 maart 2013

De vaste commissie van VWS heeft dinsdag 26 maart een algemeen overleg gepland over het doelgroepenvervoer. De VGN heeft op donderdag 14 maart een brief naar de vaste kamercommissie gestuurd en vraagt daarin aandacht voor de lage vervoerstarieven van en naar dagbesteding. 

Enkele weken geleden heeft de NZa bijgevoegde brief naar de Staatssecretaris gestuurd waarin de NZa verzoekt om meer geld voor vervoer beschikbaar te stellen. Hierover hebben we eerder op deze website bericht. Met de brief aan de Tweede Kamerleden hoopt de VGN dat de staatssecretaris snel een besluit neemt over deze gevraagde extra middelen.


Overgangstarief

De NZa vraagt in haar brief aan de staatssecretaris om extra middelen vrij te maken voor een overgangstarief voor rolstoelgebonden cliënten en kinderen. De VGN steunt dit voorstel en roept de leden van uw commissie op om de staatssecretaris te vragen het bedrag beschikbaar te stellen. Zorgaanbieders zijn niet in staat om van de ene op de andere dag de dagbesteding en woonlocaties te reorganiseren. Dit kost tijd. Met de overgangstarieven wordt dit wel mogelijk, zonder dat of cliënten ernstig beperkt worden in hun dagbestedingsmogelijkheden of aanbieders direct in budgettaire problemen komen.Specifieke doelgroepen

Ook vraagt de VGN om extra aandacht voor de specifieke problematiek van bovenregionale aanbieders voor specifieke doelgroepen. Deze cliënten met beperkingen die maar weinig voorkomen, moeten vaak ver reizen voor hun dagbesteding. Wij vragen uw leden om deze vergeten cliëntengroep onder de aandacht te brengen van de staatssecretaris. Vervolg

Wij informeren u opnieuw via deze website indien er meer informatie bekend is over de gevraagde 7 tot 15 miljoen euro die nodig zijn voor acceptabele overgangstarieven voor kinderen en rolstoelgebonden clienten.

Deze pagina is een onderdeel van: