Nieuws

NZa verhoogt tarieven voor langdurige zorg en forensische zorg voor 2023

20 oktober 2022

Vanwege de inflatie en de maatregelen van het kabinet verhoogt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) de (maximum-)tarieven, budgetten en vergoedingsbedragen voor 2023.

De NZa verwerkt de verhoging zo snel mogelijk voor de verschillende sectoren, waaronder de langdurige zorg en de forensische zorg. De aanpassingen vertalen zich verschillend per zorgsector en soms ook binnen een sector. In de informatiekaart op haar website laat de NZa zien welke indexcijfers zij hanteert en hoe de tariefsaanpassingen er per sector in grote lijnen uitzien.

Meer informatie vindt u via deze link naar de website van de NZa

Anne Schraagen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Anne Schraagen