Nieuws

Omdat ook technologie bijdraagt aan een inclusieve arbeidsmarkt

12 april 2018

Op initiatief van UWV is een landelijke coalitie in het leven geroepen, om de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren, coördineren en ondersteunen. AWVN vraagt werkgevers zich te melden voor deelname aan een pilot of als zij technologie gebruiken, waardoor mensen met een beperking aan de slag kunnen.

Nergens in Europa is het verschil in participatie tussen mensen met en zonder een beperking zo groot als in Nederland. Mensen met een beperking ondervinden veel belemmeringen in het vinden én behouden van werk. Technologie speelt een steeds belangrijkere rol bij de ontwikkeling van middelen die dergelijke belemmeringen opheffen of compenseren en kan zo bijdragen aan een inclusieve arbeidsmarkt.

Landelijke coalitie
Op initiatief van UWV is een landelijke coalitie in het leven geroepen, om de ontwikkeling en toepassing van technologie voor een inclusieve arbeidsmarkt te stimuleren, coördineren en ondersteunen. Ook werkgeversvereniging AWVN participeert in deze coalitie van bedrijven, intermediairs, eindgebruikers, beleidsmakers en wetenschap.

Drie hoofdlijnen
De coalitie ziet drie hoofdlijnen, die cruciaal zijn om technologie te laten bijdragen aan het ‘empoweren’ van mensen met een beperking:

  1. Veel eerder in gesprek met de ontwikkelaars van technologie, eindgebruikers, onderzoekers en universiteiten. Door in te zetten op ‘inclusion by design’, op ‘enabling technology’, kan technologie van meet af aan worden gericht op het wegnemen van drempels voor arbeidsparticipatie.
  2. In gesprek gaan met financiers van technologie. Zij zouden zich meer kunnen openstellen voor toepassingen in dienst van een inclusieve arbeidsmarkt. Nu richten zij zich meestentijds primair op toepassingen voor industrie en thuis.
  3. Het is essentieel om goede voorbeelden van de inclusieve toepassing van technologie in beeld te brengen en uit te dragen. Die zijn er al wel, maar nog zeker niet voldoende.

Twee vragen aan werkgevers

  1. Als coalitie beogen we nieuwe pilots te organiseren waar technologie en werk samenkomen en waarbij de eindgebruiker centraal staat. Deze pilots leren ons wat brede verspreiding van technologische toepassingen in werk in de weg staat. Vervolgens is het zaak deze belemmeringen aan te pakken. Hiervoor moeten onderzoekers, beleidsmakers, (technologische) ontwikkelaars, werkgevers en gebruikers op verschillende niveaus met elkaar samenwerken. Staat uw bedrijf in principe open om mee te doen aan een dergelijke pilot? Mailt u dit dan naar werkgeverslijn@awvn.nl
  2. Maakt uw bedrijf gebruik van technologie om ook medewerkers met een beperking in te kunnen zetten? Ook dan horen we graag van u via werkgeverslijn@awvn.nl

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Erik Groot, die namens AWVN deelneemt in deze coalitie.

Portretfoto van Rianne Wouters
Wil je meer weten?
Neem contact op met Rianne Wouters-van Wijngaarden

Deze pagina is een onderdeel van: