Ondersteuning bij inrichten administratieve processen Wmo en Jeugdzorg

De website van het platform IZO bevat een artikel waarin uitgebreid aandacht wordt besteed aan veranderingen in administratieve processen bij zorgaanbieders en gemeenten. Het artikel bevat links naar direct toepasbare checklists en informatieve webpagina's.

Het artikel gaat onder meer in op het vertalen van inkoopafspraken naar werkafspraken en processen, en het digitaal berichtenverkeer en alternatieven daarvoor wanneer berichtenverkeer nog niet kan worden ingezet. Ook gaat het artikel uitgebreid in op administratieve processen rond vier thema's:

  1. Toewijzing en beschikking
  2. Plaatsing en registratie
  3. Declaratie en betaling
  4. Verantwoording
     

Klik hier voor het artikel.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van