Onderzoek administratieve lasten

Werken in de zorg gaat gepaard met administratieve handelingen. Het is belangrijk dat deze zich zoveel mogelijk beperken tot strikt noodzakelijke administratie en zo min mogelijk ten koste gaan van de daadwerkelijke zorg.

Administratieve lasten
Illustratie gemaakt door Sylvia Weve

Berenschot onderzoekt daarom, voor het achtste jaar, welk deel van de werktijd zorgmedewerkers kwijt zijn met administratieve handelingen, in welke mate dit al dan niet als belastend wordt ervaren en welke mogelijkheden zij zien om dit te beperken.

De uitkomsten leveren ons waardevolle en concrete informatie op om verder aan de slag te gaan met het reduceren van administratieve belasting. Bovendien zijn de uitkomsten de basis geweest voor diverse publicaties en hebben ze ook politiek impact gehad. Zo zijn er met enige regelmaat kamervragen over gesteld. Onderstaande grafiek laat zien hoe de administratieve tijdsbesteding zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

 

administratieve lasten

Als zorgmedewerker kun je een bijdrage leveren aan het onderzoek door deze enquête in te vullen. Dat kan via deze link. Invullen van de enquête kan tot en met vrijdag 28 juni en kost maximaal 5 minuten. Berenschot verwerkt de antwoorden volledig anoniem. In juli komt er een rapportage beschikbaar met de uitkomsten. Organisaties, waarvan tenminste 20 medewerkers de enquête hebben ingevuld, krijgen een rapportage op organisatieniveau. De totale rapportage communiceren we op de website van de VGN en wordt ook besproken met VWS, uiteraard niet op organisatieniveau.

Voor vragen over deze enquête kun je contact opnemen met Nadieh Kersemakers of Marvin Hanekamp van Berenschot (benchmarkcare@berenschot.nl of 030-2916847).

Alvast dank voor het invullen!

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Mark van IJzendoorn
Telefoonnummer
06-12547703
Mark

Deze pagina is een onderdeel van