Nieuws

Onderzoek HHM: meerderjarigen met een (L)VB en tijdelijk behoefte aan een beschermde woonomgeving

07 september 2015

In de eerste maanden na de transitie zien we dat (jong)volwassenen (18+) met een (lichte) verstandelijke beperking en een tijdelijke behoefte aan een beschermde woonomgeving tussen wal en schip vallen. In het debat van 30 april jl. heeft de Staatssecretaris na vragen vanuit de Kamer toegezegd om samen met de VNG, VGN, Federatie Opvang en andere betrokken organisaties te onderzoeken welke knelpunten er precies zijn. Het onderzoek is uitgevoerd door HHM. De eindrapportage van het onderzoek is 3 september jl. naar de Kamer gestuurd. De rapportage vindt u als bijlage bij dit artikel.

De eindrapportage beschrijft helder de problematiek die nu speelt voor een aantal cliëntgroepen. HHM besluit de rapportage met een aantal adviezen. De staatssecretaris geeft in zijn Kamerbrief van 3 september aan de komende tijd uitvoering aan deze adviezen te willen geven door volop in overleg te gaan met de betrokken partijen en te zorgen dat de aanbevelingen aan VNG, gemeenten en aanbieders snelle navolging krijgen.

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt