Nieuws

Onderzoek impact Covid-19 op mensen met een LVB en laaggeletterden

11 maart 2021

Een groot deel van de laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) maakt zich vaak zorgen over corona of is bang voor corona. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op deze doelgroepen. Doel van het onderzoek is naast meer inzicht in de impact, ook het bieden van handelingsperspectieven voor professionals en gemeenten.

wereldkaart met daarover heen een tekst met covid 19

Het onderzoek dat bestaat uit een vragenlijst, wordt uitgevoerd door MEE Gelderse Poort in samenwerking met AMPHI, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden, Sterker op eigen benen, Radboud Universiteit en Pharos. De vragenlijst is gebaseerd op de vragenlijst waarmee het RIVM en de GGD de invloed van de coronamaatregelen meten, maar is afgestemd op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking.

Opvolging van maatregelen en impact

In het onderzoek wordt gekeken in hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd, en wat de impact van de crisis en de maatregelen op de mentale gezondheid is. De vragenlijst is door 412 laaggeletterden en mensen met een LVB ingevuld. Binnen de groep mensen met een LVB zijn alleen diegenen meegenomen die thuis zorg of begeleiding ontvangen. Daarnaast hebben 2.930 panelleden van GGD Gelderland Zuid en Gelderland-Midden dezelfde vragenlijst ingevuld. Dit panel maakt het mogelijk om een vergelijking tussen de groepen te maken. 

Tegenstrijdige boodschappen

Eén van de mogelijke oorzaken voor de zorgen over corona is de tegenstrijdigheid in de boodschappen over corona en de coronamaatregelen die worden afgegeven in de media. Omdat laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking voor hun informatievoorziening meer afhankelijk zijn van informatie via televisie en vrienden, familie of begeleiders, is het voor hen moeilijker in te schatten welke informatie betrouwbaar is. 

Drie vragenlijsten

De vragenlijst wordt de komende 1,5 jaar drie keer uitgezet onder de doelgroep. Eind 2020 kon de enquête voor het eerst ingevuld worden. Vanaf 6 april 2021 kan de tweede vragenlijst ingevuld worden. Op die manier wordt duidelijk hoe de mentale gezondheid van deze doelgroep verandert over tijd. Tot nu toe is er nog geen duidelijk beeld over de impact van corona op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijk. Door beperkte lees- en schrijfvaardigheden kunnen deze doelgroepen aan veel onderzoeken niet deelnemen. Met deze reden is er speciaal voor hen een vragenlijst ontwikkeld. 

Online bijeenkomst

Op 8 april vindt een (online) bijeenkomst plaats van 16.00 tot 17.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst worden de onderzoeksresultaten verder belicht en is er ruimte om vragen te stellen. Hier kun je je aanmelden voor de bijeenkomst.  

Factsheet

De eerste resultaten van het onderzoek ‘Impact van COVID-19 op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking' zijn verwerkt in een factsheet. De factsheet is onderstaand te downloaden. Ook is hier een folder te downloaden met daarin de uitkomsten van de eerste vragenlijst.

Ronella Bleijenburg