Nieuws

Onderzoek naar impact van COVID-19 onder laaggeletterden en mensen met een LVB

12 november 2020

Om inzicht te krijgen in de fysieke, sociale en psychische impact van corona op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijke beperking volstaat het reguliere onderzoek niet. Daarom is vanuit onder meer de academische werkplaats 'Sterker op eigen benen' door experts en ervaringskundigen een vragenlijst op maat ontwikkeld, die zelfstandig online ingevuld kan worden of samen met een ondersteuner (interviewer). Hiermee wordt in de komende anderhalf jaar op drie momenten informatie verzameld. In november kan de vragenlijst voor het eerst ingevuld worden.

Coronavirus
Coronavirus

Doel, vragenlijst en samenwerkingspartners

Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen op de impact van de coronacrisis en de coronamaatregelen op deze doelgroepen en met deze informatie handelingsperspectieven te kunnen bieden voor professionals en gemeenten. Hiervoor wordt gekeken naar:

  • In hoeverre de crisis en de landelijke maatregelen worden begrepen en opgevolgd; 
  • De impact van de crisis en maatregelen op de mentale gezondheid.

Voor een voorbeeld van de vragenlijst, klik hier. Organisaties of hun cliënten die interesse hebben in dit onderzoek of willlen deelnemen kunnen contact opnemen met onderzoeker Monique.Koks-Leensen@radboudumc.nl

Academische werkplaats Sterker op eigen benen werkt in samenwerking met AMPHI, GGD Gelderland-Zuid en GGD Gelderland-Midden, MEE Gelderse Poort en Pharos aan het opzetten van dit onderzoek. 

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: