Nieuws

De impact van corona op laaggeletterden en mensen met een LVB

14 september 2021

Sinds de coronapandemie gaat het met een kleine groep laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijk beperking beter dan in de winter van 2020. Mensen durven weer wat meer buiten de deur te komen en af te spreken. Dit lijkt een positief effect op de mentale gezondheid te hebben. Dat blijkt uit de tweede vragenlijst van een onderzoek naar de impact van Covid-19 op deze doelgroepen. Het onderzoek bestaat in totaal uit drie vragenlijsten. Eind 2020 kon de eerste vragenlijst worden ingevuld. In april 2021 de tweede, en sinds 13 september is de derde vragenlijst in te vullen.

Onderzoek Covid-19 LG en LVB

Impact van corona 

Nederland heeft inmiddels meer dan een jaar met corona en de coronamaatregelen te maken. Welke impact corona gedurende deze periode op laaggeletterden en mensen met een licht verstandelijk beperking (LVB) heeft, is nog niet duidelijk in beeld. Door beperkte lees- en schrijfvaardigheden kunnen deze doelgroepen aan veel onderzoeken niet deelnemen. Met deze reden is er speciaal voor hen een drietal vragenlijsten ontwikkeld die gedurende anderhalf jaar onder de doelgroep wordt uitgezet. Op die manier wordt duidelijk hoe de mentale gezondheid van deze doelgroep verandert over tijd. Hierbij wordt gekeken naar de mentale gezondheid, en naar waar extra aandacht of ondersteuning nodig is. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Radboudumc, MEE Gelderse Poort, academische werkplaats AMPHI, academische werkplaats Sterker op eigen benen, GGD’s Gelderland-Zuid en -Midden en Pharos. 

Resultaten tweede vragenlijst

De resultaten van de tweede vragenlijst laten zien dat het met een kleine groep mensen beter gaat dan in de winter van 2020. Het aantal mensen dat zich bijna nooit blij voelt of bijna nooit dingen wil doen, is kleiner geworden. In de gesprekken komt naar voren dat vooral meer perspectief en de zomer die in zicht is, bijdragen aan een positiever gevoel. Mensen durven weer wat meer buiten de deur te komen en af te spreken. Dit lijkt een positief effect op de mentale gezondheid te hebben. Er wordt aangegeven dat de versoepelingen ook stress met zich mee brengen. Het is wennen om weer onder de mensen te zijn. Het voelt nog niet voor iedereen veilig. Daarnaast is het niet voor iedereen duidelijk welke regels er nu gelden. De tweede vragenlijst is in april 2021 door 351 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven ingevuld. 

Resultaten eerste vragenlijst

Eind 2020 kon de enquête voor het eerst ingevuld worden. Deze vragenlijst is door 412 laaggeletterden en mensen met een LVB ingevuld. De resultaten daarvan gaven aan dat een groot deel van hen zich vaak zorgen maakt over corona of bang is voor corona. Hier lees je meer over de resultaten van de eerste vragenlijst.

Derde vragenlijst geopend

De derde en tevens laatste vragenlijst kan tussen 13 september en 17 oktober ingevuld worden. Hier vind je meer informatie over het onderzoek. 

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: