Onderzoek naar logeren voor de jeugd

De VGN zet een korte vragenlijst uit onder haar leden over logeren/kortdurend verblijf voor kinderen en jongeren. Al langere tijd bereiken ons signalen dat het steeds lastiger wordt om logeren kostendekkend te kunnen organiseren. En dat de mogelijkheden van logeren voor kinderen beperkt zijn. Met deze vragenlijst willen we een beeld van logeren ophalen binnen de sector op welke manier logeren geboden wordt en waar dit niet haalbaar is.

jongedame in rolstoel kijkend naar beeldscherm met lachend mevrouw die haar helpt

Verschillende leden van de VGN vragen zich af op welke wijze logeren nog wel geboden kan worden. Zij willen hierin ook van elkaar leren. Door deze vragenlijst willen we naast een beeld over logeren ook goede voorbeelden ophalen. Dit biedt een basis voor onderling gesprek tussen zorgorganisaties en het leren van de mogelijkheden die er zijn.  

De vragenlijst is kort en kan ingevuld worden door beleidsmedewerkers en managers die werkzaam zijn bij een van de leden van de VGN. De vragenlijst staat tot 3 mei open en is te benaderen via deze link

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Gera van der Woude
Telefoonnummer
Gera van der Woude

Deze pagina is een onderdeel van