Nieuws

Onderzoek naar samenwerking met ouders EMB-cliënten

02 april 2015

Op donderdag 9 april 2015 promoveert Suzanne Jansen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De psychologe van ’s Heeren Loo deed onderzoek naar de samenwerking met ouders in de professionele ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (EMB).
 

Het onderzoek past bij de ontwikkeling die de laatste decennia heeft plaatsgevonden van cliëntgerichte ondersteuning naar gezinsgerichte ondersteuning. Hierbij worden de behoeftes en wensen van het kind met beperkingen geplaatst in de context van het gezin en de gemeenschap. Binnen de ondersteuning aan personen met EMB is echter weinig bekend over wat deze samenwerking precies inhoudt, wat van belang is in de samenwerking met ouders, welke factoren van invloed zijn op deze samenwerking en hoe ouders de samenwerking met de professionals die hun kind ondersteunen ervaren.

 

Gedeelde zorg

Alie deed als ouder mee aan het onderzoek. “Ik merk dat er de afgelopen jaren meer aandacht komt voor familie. Dat er oor en oog voor is. Toen mijn zoon uit huis ging, zeiden ze tegen me: ‘je moet loslaten’. Maar waarom? Ik laat mijn andere kinderen ook niet los als ze het huis uitgaan. Als ouder weet je, en denk je te weten, wat het beste is voor jouw kind. Jij kent hem het beste, omdat je meer dan twintig jaar voor hem hebt gezorgd. Het gaat ook niet om loslaten, het gaat om zorg delen. Gedeelde zorg, noem ik het.”

Aanbevelingen

Maar wat zijn de voorwaarden om de zorg goed te delen? Suzanne Jansen komt, op basis van de resultaten van haar onderzoek, tot een aantal aanbevelingen die de wederzijdse afstemming en samenwerking kunnen optimaliseren:

 

  • Begin samenwerking met ouders door te inventariseren wat hun behoeftes en wensen zijn ten aanzien van de samenwerking en meer specifiek de communicatie: de wijze van communiceren, met wie zij communiceren, waarover, en hoe vaak.
  • Maak gebruik van de ontwikkelde vragenlijsten die de gezinsgerichtheid van zorgprofessionals in kaart brengen. Hiermee wordt duidelijk wat ouders en zorgprofessionals belangrijk vinden in de ondersteuning en wat er verbeterd kan worden.
  • Ondersteun de professionals die samenwerken met ouders door aandacht te besteden aan het onderwerp samenwerking met ouders en hen hierin te scholen.
  • Laat de evaluatie van hoe de samenwerking verloopt een terugkerend onderwerp zijn in gesprek met ouders.

 

Met deze aanbevelingen worden de onderzoeksresultaten direct toepasbaar in de praktijk. Zodat zorgprofessionals het kunnen gebruiken in hun dagelijks werk. Alie onderschrijft het belang hiervan: “Het is heel belangrijk om dit onderzoek terug te vertalen naar de praktijk. Want daar is het uiteindelijk om te doen.”

Het belang van familie

De ’s Heeren Loo Zorggroep wil mensen met een verstandelijke beperking tot hun recht laten komen. Dit doen wij samen met de cliënt en zijn omgeving. De regie van de cliënt staat voorop en familie (of wat voor iemand voelt als familie) speelt daarbij een essentiële rol. Familie is voor altijd, kent een cliënt het beste en helpt ons als geen ander de kwaliteit van zorg te optimaliseren en de cliënt tot zijn/haar recht te laten komen. Zeker in een tijd en in een (participatie)samenleving waarin ‘samen’ zorgen voor elkaar steeds belangrijker wordt.

Bekijk de online versie op: www.sheerenloo.nl/proefschriftjansen.  

Het promotieonderzoek is uitgevoerd binnen de academische werkplaats "Opvoeding en Ondersteuning van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen", een structureel samenwerkingsverband van 's Heeren Loo en de Rijksuniversiteit Groningen voor toepast wetenschappelijk onderzoek.