Nieuws

Onderzoek naar verplicht stellen standaardformulieren PGB

16 augustus 2016

De Sociale Verzekeringsbank (SVb) bereidt zich voor op het verplicht gebruik van standaardmodellen voor zorgovereenkomsten, wijzigingen en declaraties voor PGB-houders. De invoeringsdatum van deze verplichting is nog niet vastgesteld, want dit hangt af van de consequenties voor budgethouders. Deze consequenties worden momenteel onderzocht, en zorgaanbieders worden nadrukkelijk uitgenodigd hierin mee te denken.

Wanneer standaardformulieren worden gebruikt, is het handig als ook zorgaanbieders met wie de PGB-houder afspraken heeft, gebruik maken van dezelfde standaardformulieren. Uit een eerste inventarisatie is echter gebleken dat zorginstellingen niet altijd de standaardmodellen van de SVB gebruiken voor zorgovereenkomsten en declaraties. Een van de redenen hiervoor is dat zorginstellingen extra afspraken maken met de client. Het huidige standaardmodel voor zorgovereenkomsten wordt hierop nog aangepast: er wordt een addendum toegevoegd waarin zorginstellingen en budgethouders individuele afspraken kunnen vastleggen. Het addendum is voor afspraken tussen budgethouder en zorginstelling, de SVB doet niks met deze afspraken, maar maakt het wel mogelijk dat er gebruik gemaakt kan worden van 1 standaardformulier.

Om de budgethouder geen onnodige administratieve handelingen te laten verrichten, zoals het dubbel vastleggen van afspraken in de overeenkomst met zorginstelling én in de standaard van de SVB, verkennen de ketenpartijen op dit moment hoe het gebruik van de standaardmodellen SVB door zorginstellingen verhoogd kan worden dan wel welke andere mogelijkheden er zijn. U kunt hieraan uw bijdrage leveren door antwoord te geven op onderstaande vragen.

Uw antwoorden op onderstaande vragen, kunnen hieraan bijdragen:

  1. Waarom gebruikt uw instelling het standaardmodel voor zorgovereenkomsten/ declaraties van de SVB wel/niet?

Wanneer u geen gebruik maakt van de standaardmodellen van de SVB:

  1. Wat maakt dat u standaardmodellen nu niet gebruikt? Is het onbekendheid met de SVB standaarden? Ziet u er geen noodzaak toe? Passen de SVB standaarden niet in uw eigen systeem? Etc.
  2. Welke aanpassingen zijn bij uw instelling nodig om de standaardmodellen van de SVB wel te gebruiken (bv. aanpassing in ICT; interne processen ed.)?
  3. Welk model gebruikt uw instelling als u niet het standaardmodel van de SVB gebruikt?
  4. Als uw instelling een eigen standaardmodel gebruikt: worden de ingevulde gegevens gegenereerd uit achterliggende systemen of handmatig ingevoerd? 
  5. Op welke manier zouden deze gegevens aangeleverd kunnen worden bij de SVB?
  6. Wat zou er in uw instelling nodig zijn om de gegevens voor zorgovereenkomsten aan te leveren aan de SVB zodat de SVB deze zou kunnen koppelen in een portaal voor de budgethouder (bv. aanpassing in ICT, interne processen ed.)?

 
U kunt uw reactie mailen aan hhuizinga@vgn.nl, bij voorkeur voor 29 augustus 2016.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga