Nieuws

Onderzoek naar verstandelijke beperking met dementie

11 oktober 2017

Mensen met een verstandelijke beperking krijgen steeds vaker te maken met dementie. Daarom start ZonMw voor deze groep een onderzoeksproject, waarin de vragen centraal staan die uit de zorgpraktijk naar voren komen.

Dementie neemt bij mensen met een verstandelijke beperking andere vormen aan dan bij ouderen.  Dit maakt de roep om specifiek beleid voor deze cliëntgroep des te luider. Het specifieke zit ‘m in de (vroeg)signalering, de diagnostiek en passende ondersteuning en behandeling. Voor de juiste zorg is actuele en toepasbare kennis nodig voor een brede groep betrokkenen rond de cliënt: zorgprofessionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg, in het sociaal domein en verwanten.

Inventarisatie

ZonMw heeft inmiddels een netwerk van zorg-, onderwijs-, en onderzoeksorganisaties een subsidie toegekend voor de startfase van het genoemde onderzoeksproject.  Vilans is één van de deelnemende partijen die de behoefte aan kennis in kaart gaat brengen. Met behulp van interviews en vragenlijsten voor professionals in de ouderen- en gehandicaptenzorg en het sociaal domein worden vragen, knelpunten en lacunes in kennis opgehaald.

Vragenlijst

Professionals werkzaam in de zorg voor ouderen met een verstandelijke beperking kunnen een bijdrage leven aan het onderzoek door een vragenlijst in te vullen. De vragen gaan over specifieke onderwerpen als pijn, leefstijl en diagnostische instrumenten. Het invullen duurt maximaal tien minuten.

Hoofdfase start 2018

Het netwerk dient na de inventarisatie eind 2017 een voorstel in bij ZonMw voor de hoofdfase van het project. Tijdens de hoofdfase (2018-2021) zullen de deelnemende partijen werken aan voorstellen tot verbetering van (vroeg)signalering, diagnostiek, ondersteuning en behandeling.

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven