Nieuws

Onderzoek veiligheidsbeleving jeugdigen in jeugdhulp met verblijf

03 maart 2021

In 2019 verscheen het rapport van de Commissie De Winter over geweld in de jeugdzorg, met hierin ook aandacht voor geweld in de gehandicaptenzorg. De commissie deed verschillende aanbevelingen. De BGZJ branches hebben hierover regelmatig gesproken met het projectbureau De Winter dat in opdracht van de ministeries van VWS en J&V uitwerking geeft aan de aanbevelingen. Een van de aanbevelingen betrof het doen van actueel vervolgonderzoek, een andere aanbeveling betrof ‘stem geven aan jongeren’, beide aanbevelingen komen nu samen in het onderzoek naar veiligheidsbeleving.

Kinderen balspel

Onderzoek naar de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren

Als jeugdzorgaanbieders streven we ernaar om kwalitatief goede zorg in een veilige omgeving te bieden. Dat lukt nog niet altijd, zoals onder andere bleek uit het rapport van Commissie-De Winter. Om te leren waar er nog verbetering mogelijk is wordt in de komende maanden een onderzoek uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving van kinderen en jongeren in jeugdhulp met verblijf. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door AEF en de Academische Werkplaats Risicojeugd, in opdracht van het ministerie van VWS en JenV.

In dit onderzoek staat de beleving van kinderen en jongeren centraal. Daarbij is het onderzoek expliciet gericht op het bieden van concrete handvatten voor verbetering, en is er daarom gekozen voor een lerende aanpak. Meer informatie over het onderzoek vinden jullie in bijgaande samenvatting van het plan van aanpak.

Kinderen in jeugdhulp geïnterviewd

Op korte termijn zal een aantal aanbieders benaderd worden voor deelname. Bij deze aanbieders zal een aantal kinderen en jongeren in jeugdhulp met verblijf geïnterviewd worden. De onderzoekers zullen hiervoor een selectie van aanbieders maken, om voldoende spreiding over o.a. zorgvormen te kunnen realiseren. Daarna zal een enquête verspreid worden. Hier kunnen alle jongeren in jeugdhulp met verblijf aan deelnemen; we zullen jullie t.z.t. dan ook vragen deze enquête breed te verspreiden. Voor doelgroepen waar een schriftelijk enquête niet goed passend is (bijvoorbeeld jongere kinderen), wordt de enquête mondeling afgenomen. Ook hiervoor zullen AEF en AWRJ een aantal instellingen benaderen.

De onderzoekers beseffen dat het om een gevoelig thema gaat, en houden daar in de gesprekken rekening mee. Voor de start van de interviews en enquête zal er ook een ethische toets plaatsvinden door een onafhankelijke partij.

Als BGZJ] steunen we het onderzoek op dit belangrijke thema. We willen jullie dan ook van harte aanbevelen deel te nemen aan dit onderzoek. Voor eventuele vragen of opmerkingen kunnen jullie contact met ons opnemen, of rechtstreeks met de onderzoekers via d.vanderburg@aef.nl.