Nieuws

Onderzoeksagenda effectiviteit tegengaan kindermishandeling vastgesteld

15 maart 2016

Al jaren zetten professionals zich in om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en behandelen. Een belangrijk probleem hierbij is dat maar van een beperkt aantal interventies en instrumenten bekend is of ze effectief zijn. Op initiatief van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik en ZonMw ligt er nu een Onderzoeksagenda ‘Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling’. Deze agenda is tijdens een expertmeeting op 15 februari vastgesteld.

Voor het eerst is er in nauwe samenwerking met onderzoekers, professionals uit de praktijk en beleidsmensen concreet vastgesteld wat er nog nodig is aan effectiviteitsonderzoek op het gebied van kindermishandeling. Via een digitale raadpleging konden ook andere mensen – professionals en niet-professionals - een bijdrage leveren. De agenda geeft input voor een meerjarig wetenschappelijk onderzoeksprogramma. Nu de inhoudelijke richting van het onderzoek is bepaald, wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitvoering ervan te financieren.

Hier vindt u de  onderzoeksagenda.

Redactie VGN

Deze pagina is een onderdeel van: