Nieuws

Onderzoeksrapporten over de NHC door NZa gepubliceerd.

20 juli 2017

Op 30 juni informeerden we u over de tarieven van de NHC’s per 2018. Er is een hele discussie over het rentetarief aan vooraf gegaan. De NZa heeft nu drie rapporten gepubliceerd over de berekening van de diverse onderdelen.

Over de indexering heeft TNO een studie verricht, met als conclusie dat de index de komende jaren op 2.5% blijft staan. De VGN is daar tevreden over, met de aantekening dat het tarief voor de NHC over 30 jaar ook gebaseerd is op een index van 2.5% over die 30 jaar. Met andere woorden: we hebben dat percentage ook nodig om de investering in 30 jaar te kunnen terugverdienen. In de bijlage het rapport van TNO.

De discussie over de rente kwam in onze vorige artikelen aan de orde. Hierover is in eerste instantie een rapport geschreven door TNO. Uitkomst: van 5% naar 4.1%. De VGN leverde samen met ActiZ en GGZ-Nederland stevige kritiek op de rekenwijze. Door Finance Ideas is toen in opdracht van de NZa een tweede rapport geschreven, waarna de rente per saldo op 4.65% uitkwam. De NZa heeft dat nieuwe percentage verwerkt in de tarieven van de NHC. De drie branches hebben deze uitkomsten geaccepteerd en de tarieven (zoals nu gepubliceerd) staan daarmee vast.

De beide rapporten over de rente treft u als bijlagen aan.

Voor informatie: Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: