Nieuws

Integrale tarieven gepubliceerd: NHC’s dalen in 2018 enkele procenten

30 juni 2017

De NZa heeft de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat de tarieven voor de NHC’s (wisselend per ZZP) gemiddeld zo’n 2 à 3% dalen. Er is ook goed nieuws: de voorgenomen daling met gemiddeld 10% is door de inspanning van o.a. de VGN van tafel, terwijl daardoor bovendien de inventariscomponenten licht stijgen. Daarmee hebben we een bedrag in de orde van 50-60 miljoen voor de sector ‘binnen boord’ kunnen houden. Ook zullen de zorgkantoren voor 2018 niet over de NHC onderhandelen. 

geld

We hebben u op 14 juni en op 19 juni geïnformeerd over de ontwikkelingen (met name in de rente) van de NHC. Inmiddels heeft de NZa haar besluit op 27 juni genomen en de beleidsregels voor 2018 gepubliceerd. De ZZP’s en NHC’s zijn nu gecombineerd tot integrale tarieven. Wel zijn de tarieven voor de NHC’s nog apart vermeld. Zie de bijlagen. De implicaties leggen we hieronder uit.

De NZa wilde aanvankelijk de rente verlagen van 5% naar 4.1%. Dat zou de sector bijna €100 miljoen kosten. We hebben intensief gelobbyd en de NZa heeft nu besloten de rente niet naar 4.1% maar naar 4.65% te verlagen (over de berekening: zie het artikel van 14 juni). We hebben daarmee toch een groot deel van de 100 miljoen binnen de sector weten te houden. De rentedaling zou een daling van het tarief van ruim 4% geven, maar de indexering komt daar weer bij. Al met al dalen de tarieven van de NHC’s afhankelijk van de betreffende ZZP met 1% tot 3%. 

Het door ons gevoerde pleidooi om de rente op 5% te houden (4.65% ligt binnen de bandbreedte van +/- 0.5%) heeft de NZa niet kunnen overtuigen, omdat de berekening volgens haar op degelijke gronden is gebaseerd. Het bestuur van de VGN buigt zich nog over de vraag of de VGN tegen het besluit over de NHC zal procederen.

Tegenover de verlaging van de NHC staat een lichte verhoging van de normatieve inventariscomponenten (NIC): de rente daalt niet naar de oorspronkelijk voorgestelde 3.2%, maar stijgt ook naar 4.65%; op sectorniveau een winst van enkele miljoenen. Al met al hebben we rond de €50-60 miljoen ‘binnen boord’ weten te houden. 

Over de onderhandelbaarheid van de NHC hebben we u op 14 juni geïnformeerd. Voor 2018 wordt er door de zorgkantoren niet over onderhandeld: de tarieven in de genoemde bijlage zijn vaste tarieven. Hoe dat per 2019 zal worden, staat nu nog niet vast.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: