Nieuws

VGN wil in overleg met NZa over rente in de NHC

19 juni 2017

De VGN heeft samen met Actiz en GGZ-Nederland op 13 juni de NZa gevraagd om een overleg over de rentevergoeding in de NHC. Dat overleg zal nu op woensdag 21 juni plaatsvinden.

Geld

Onlangs informeerden we u over de ontwikkelingen rond de NHC. We gingen in op de visie van de NZa over de rentecomponent binnen de NHC. We gaven aan hierover met de NZa in gesprek te willen. De brief aan de NZa hierover treft u als bijlage aan.  De NZa heeft laten weten ons uit te nodigen voor overleg op woensdag 21 juni. Over de uitkomsten zullen we u weer informeren.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: