Nieuws

Op zoek naar financiering van brancheopleidingen? Wellicht zijn de transitiemiddelen een uitkomst.

14 december 2023

Om te kunnen participeren in de maatschappij is het belangrijk dat mensen met een beperking hun talenten kunnen ontwikkelen. Dat kan via erkende brancheopleidingen Assistent groen, facilitair of logistiek die worden afgesloten met een erkend diploma op NLQF niveau 1. Deze sluiten goed aan bij de doelen van Kanslijn 1 uit het landelijk akkoord Toekomstbestendige gehandicaptenzorg: Elke cliënt een betekenisvolle daginvulling passend bij de wensen, talenten en vermogens. Gehandicaptenzorgorganisaties kunnen met het zorgkantoor bespreken of in hun regio financiering van deze opleidingen vanuit de transitiemiddelen mogelijk is.

Studenten uit de omgeving Utrecht ontvangen hun branche-diploma

Toekomstbestendige gehandicaptenzorg

Het landelijk akkoord Toekomstbestendige gehandicaptenzorg is gesloten tussen Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) om de gehandicaptenzorg duurzaam, toekomstbestendig en betaalbaar te houden. Kanslijn 1 uit dit akkoord is gericht op doorontwikkeling van de dagbesteding naar een betekenisvolle daginvulling voor elke client Waar mogelijk wordt betekenisvolle daginvulling in de context van de samenleving georganiseerd. Hierdoor wordt de inzet van zorgprofessionals per cliënt verkleind of worden kosten verlaagd ten opzichte van de huidige vormgeving van dagbesteding. Het aanbieden van een brancheopleiding die mensen de kans biedt om een passende werkplek te vinden sluit hier goed bij aan. 

Brancheopleidingen

De brancheopleidingen bieden studenten de kans om zich in hun eigen tempo te ontwikkelen tot Assistent Groen, Assistent logistiek of Assistent facilitair. Deze opleidingen zijn ontwikkeld door de Academie voor Zelfstandigheid in opdracht van het ministerie van VWS, in samenwerking met ervaringsdeskundigen, negentien gehandicaptenzorgorganisaties, de VGN en de LFB. De opleidingen duren anderhalf jaar en de eerste cursusgroepen hebben deze opleidingen inmiddels met succes afgerond. Maar hiervoor is nog geen structurele financiering beschikbaar 

Transitiemiddelen voor een regionale impuls

Om de langdurige zorg ook in de toekomst toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden is het noodzakelijk om betekenisvolle stappen te zetten op onder meer het gebied van de arbeidsmarkt, het scheiden van wonen en zorg en innovaties en technologie. Het ministerie van VWS heeft aangegeven deze beweging landelijk een impuls te willen geven door, tijdelijk voor de periode 2022-2026, transitiemiddelen beschikbaar te stellen aan de regio.  Het (tijdelijk) financieren van brancheopleidingen in de regio om de beweging naar een betekenisvolle daginvulling in de context van de samenleving te versnellen past onder de bedoeling van de transitiemiddelen.

Elk zorgkantoor kent zijn eigen regels en procedures voor het aanvragen en toekennen van transitiemiddelen. Hiernaast zijn er ook voorwaarden verbonden aan de transitiemiddelen, zoals dat meerdere zorgaanbieders betrokken zijn bij de uitvoering van het plan, binnen de kaders van de Mededingingswet en dat er draagvlak moet zijn binnen de regio voor het plan. Een uitwerking hiervan vindt u op de websites van de zorgkantoren en in de bijlage 4, aanvullende inkoopvoorwaarden, hoofdstuk 6. Wij adviseren u om de informatie hierover op de websites op te zoeken.

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: