Open consultatie voor online toestemmingsvoorziening gestart

Het is voor iedereen mogelijk om mee te denken op weg naar een landelijke online toestemmingsvoorziening. Het Informatieberaad Zorg is benieuwd welke suggesties en ideeën je hebt voor de online toestemmingsvoorziening Mitz. Daarom is een open consultatie gestart en je kunt je suggesties en ideeën tot en met maandag 5 oktober aan het Informatieberaad doorgeven.

Toestemming geven

De online toestemmingsvoorziening moet iedereen de mogelijkheid bieden om zijn of haar toestemmingen in het kader van zorg op één plek vast te leggen en te beheren. Dankzij de voorziening kun je eenvoudig aangeven met wie welke medische gegevens gedeeld mogen worden. In de online toestemmingsvoorziening kun je namelijk zien welke toestemmingen je hebt vastgelegd en wie je toestemmingen heeft geraadpleegd. En zorgaanbieders weten dankzij de online toestemmingsvoorziening of zij toestemming hebben voor het delen van bepaalde medische informatie, of niet.

In het onderstaande document, met als titel ‘Online Toestemmingsvoorziening: Mitz als bouwsteen’, is de online toestemmingsvoorziening uitvoerig beschreven. In het document is beschreven:

• of een online toestemmingsvoorziening onder deze beschrijving tegemoet komt aan de wensen en eisen van het zorgveld en voldoet aan de behoefte;

• of Mitz als online toestemmingsvoorziening hierin voorziet en toegelaten kan worden als bouwsteen voor het duurzame informatiestelsel voor de zorg.

Tot en met 5 oktober kun je je ideeën en suggesties voor de online toestemmingsvoorziening mailen naar: OpenConsultatiesInformatieBeraadzorg@minvws.nl.

Deze pagina is een onderdeel van