Nieuws

Oppositiepartijen: “Loondispensatie komt neer op loondiscriminatie”

26 april 2018

De oppositie in de Tweede Kamer was vandaag eensgezind: het plan om mensen met een arbeidsbeperking minder te betalen dan het minimumloon heeft geen draagvlak en moet daarom zo snel mogelijk van tafel.

Het onderwerp loondispensatie maakte de afgelopen weken veel los in de samenleving. Zo noemde de actiegroep Wij Staan Op! het plan discriminerend en startte een petitie. Met ruim 80 duizend handtekeningen werd deze vlak voor het debat overhandigd aan staatssecretaris Van Ark. En vorige week schoof ook de VGN aan bij een rondetafelgesprek waar “doe het niet” de meest gehoorde boodschap was. Het is dus niet verrassend dat het op de publieke tribune vanmorgen enorm druk was.

SP’er Jasper van Dijk is stellig: “Het College voor de Rechten van de Mens is van oordeel dat het voorstel in strijd is met het principe van gelijkwaardigheid en met het verdrag voor de mensen met een handicap. Op de werkvloer kan het leiden tot gevoelens van minderwaardigheid.”

Naast principiële bezwaren komen er ook meer praktische kritiekpunten aan bod. “Administratieve lasten worden zo niet opgelost en aangepakt, maar verschoven van werkgevers naar kwetsbare werknemers, gemeenten en andere uitvoerders”, zegt Van Brenk (50PLUS).

Linda Voortman (GroenLinks) kwam overigens niet alleen met kritiek, maar ook met een tegenvoorstel dat het CPB reeds heeft doorgerekend. “Het voorstel van GroenLinks levert wél banen op, zo'n 10.000 zelfs”, aldus Voortman. “Het zorgt ook nog eens voor meer koopkracht voor mensen met een laag inkomen en dat allemaal budgetneutraal.”

Staatssecretaris Van Ark benadrukt dat een voornemen nog geen wetsvoorstel is. Het loondispensatieplan blijft op tafel, maar er moeten wel meer gesprekken gevoerd worden, want “er is nog veel uit te werken”. Het valt Van Ark op de meeste zorgen betrekking hebben op het ‘bijstandsregime’ waar mensen met een arbeidsbeperking mee te maken krijgen. Ze doet daarom twee toezeggingen.

  1. Ze gaat bekijken hoe (on)redelijk de partner- en vermogenstoets is
  2. Ze gaat zoeken naar manieren om arbeidsgehandicapten toch een
    aanvullend pensioen op te laten bouwen.

Desondanks dienen meerdere Kamerleden een aantal moties in, waarvan er vier zijn  aangenomen:

  • De motie van het D66 en de VVD, waarin wordt verzocht om praktijktafels te organiseren en de uitkomsten hiervan te gebruiken voor de totstandkoming van het wetsvoorstel
  • De motie van de VVD en het CDA waarin wordt verzocht om te voorkomen dat extra’s boven op het inkomen, zoals een eindejaarsuitkering, worden verrekend met de uitkering
  • De motie van het CDA en de CU waarin wordt verzocht om eenvoudige regels voor mensen die werken met loondispensatie.
  • De motie van de CU en D66 waarin verzocht wordt om te onderzoeken hoe mensen met een medische uren beperking die naar vermogen werken toch  een volledig inkomen kunnen krijgen.  
Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: