Nieuws

Oproep aan gemeenten: zorg voor duidelijke en begrijpelijke informatie rond verkiezingen

17 januari 2022

Hoe mooi zou het zijn als de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart toegankelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen, dus ook voor mensen met een verstandelijke beperking? Om deze wens kracht bij te zetten, hebben Reinaerde, ASVZ, Philadelphia, Ieder(in), de LFB, de Wmo Klankbordgroep en VGN vorige week middels een brief alle gemeenten opgeroepen om komende verkiezingen toegankelijk te maken. Bovenstaand filmpje is mee gestuurd, hierin laten mensen met een verstandelijke beperking hun stem laten én geven ze tips.

Onze droom is dat ook mensen met een verstandelijke beperking bij de verkiezingen meer mogelijkheden krijgen om hun stem uit te brengen. Om hen daarin te ondersteunen is het belangrijk dat verkiezingen toegankelijk en begrijpelijk zijn. Daarom hebben we vorige week deze oproep in een brief  naar alle gemeenten in Nederland verzonden. Met deze brief is ook bovenstaand filmpje verstuurd waarin mensen met een verstandelijke beperking hun stem laten horen en waarin ze de politici een vraag stellen.  

Oproep aan alle gemeenten

Om gemeenten bewust te maken van het belang van toegankelijke verkiezingen stellen we in de brief onder meer de volgende vragen:

  • Hoe toegankelijk zijn de verkiezingen bij u in de gemeente voor mensen met een verstandelijke beperking?
  • En heeft u hierover gesproken met mensen met een verstandelijke beperking?
  • Hoe eenvoudig zijn uw plannen geschreven? Kunnen mensen met een verstandelijke beperking deze lezen en begrijpen?

Betrek de mensen om wie het gaat

Naast het vergroten van de nodige bewustwording hiervoor, willen we met deze vragen ook aangeven hoe belangrijk het is om juist de mensen met een beperking zelf te betrekken. Zij kunnen namelijk zelf het beste vertellen wat ze nodig hebben, waar het nog niet goed geregeld is en wat beter moet.

Deze actie past in het Actieplan Toegankelijk stemmen dat de VGN ondersteunt. Dit actieplan heeft als doel het verbeteren van de toegankelijkheid van de verkiezingen zodat mensen met een beperking, net als ieder ander, hun democratisch recht kunnen uitoefenen.
 

Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen