Nieuws

Oproep: goede voorbeelden van mondzorg gezocht

22 augustus 2017

Goede (dagelijkse) mondzorg is erg belangrijk in de gehandicaptensector. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen problemen met hun gebit. Daarnaast is het poetsen van het gebit van mensen met een verstandelijke beperking voor medewerkers vaak niet makkelijk. Vaak is er verzet, waardoor cliënten meer kans lopen op tandvleesontsteking en gaatjes. Goede mondzorg kan behalve klachten aan het gebit ook problemen voorkomen, zoals ondervoeding, spraakgebrek en andere gezondheidsklachten. Daarnaast kan goede mondzorg gedragsproblemen voorkomen  en wegnemen. Cliënten zijn immers niet altijd in staat pijn aan het gebit adequaat te benoemen.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) constateert dat de mondzorg in de gehandicaptenzorg beter kan en wil dat zorgaanbieders meer aandacht besteden aan mondzorg. De inspectie zal met bezoeken de ontwikkelingen en verbeteringen van de mondzorg in de gehandicaptenzorg blijven volgen. De VGN  wil goede voorbeelden van mondzorg in de sector zichtbaar maken. Deze goede voorbeelden zullen gedeeld worden op ons ledennet en op het Kennisplein gehandicaptensector.

Oproep

Heeft u binnen uw organisatie documentatie over mondzorg, die kan dienen als ‘goed voorbeeld’ voor andere organisaties? Dan kunt u dat laten weten aan de VGN, Judith Dubero: jdubero@vgn.nl.

Deze pagina is een onderdeel van: