Nieuws

Oproep: Maak gebruik van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen

12 november 2013

Om de knelpunten op de arbeidsmarkt te verminderen, heeft het kabinet de Regeling Cofinanciering Sectorplannen ingericht. Hiervoor is 590 miljoen euro beschikbaar gesteld. Op basis van een arbeidsmarktanalyse kunnen werkgevers en vakbonden gezamenlijk een subsidieaanvraag voor sectorplannen indienen. Gezien de ontwikkelingen die op de branche afkomen, willen sociale partners het voor de branche gehandicaptenzorg mogelijk maken om gebruik te maken van deze regeling.

De StAG (werkgevers en vakbonden in de gehandicaptenzorg) biedt organisaties in de gehandicapten­zorg toegang tot de subsidieregeling. Op basis van de landelijk gesignaleerde knelpunten kunt u, al dan niet met partners (op regionaal niveau), een deelplan indienen bij de StAG. Uitgangspunt is dat u zelf zorgt voor de benodigde financiering van uw deelplan. De verkregen subsidie zal StAG achteraf aan u beschikbaar stellen.

Opties
Niet alleen werkgevers- en werknemersorganisaties op landelijk niveau, maar ook op regionaal niveau kunnen zelfstandig een sectorplan indienen bij het ministerie van SZW. Een regio waarin de gehandicapten­zorg vertegenwoordigd is kan, als zij dat wil, ook indienen via het sectorplan van de StAG. En een organisatie voor gehandicaptenzorg kan meegaan in een regionale aanvraag. 

StAG wil het gebruik van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen faciliteren. Van welk ‘voertuig’ gebruik wordt gemaakt - het StAG sectorplan 2013 of een regionale aanvraag - maakt niet uit. De StAG heeft daar geen belang in. De StAG en de regio’s stemmen onderling af over de aanvragen. Uiteraard kan eenzelfde deelplan maar één keer worden ingediend. 

Redenen om op dit moment voor een aanvraag via de StAG te kiezen kunnen zijn:

  • de StAG is voornemens een aanvraag te doen in de eerste aanvraagtermijn (vóór 1 januari 2014);
  • de aanpak van de StAG biedt ruimte voor deelplannen met een omvang van minder dan € 500.000,-, het drempelbedrag van de landelijke regeling;
  • de StAG kan met u meedenken en u ontzorgen door als hoofdaanvrager de centrale administratie van het sectorplan te voeren; uiteraard dient u wel de benodigde informatie te verstrekken.

Ook kleine deelplannen kunnen mee
Ook organisaties die nog veel vraagtekens hebben en op dit moment alleen zicht hebben op een klein deelplan, bijvoorbeeld de scholing van enkele medewerkers, kunnen een deelplan indienen. Zo kunt u stapsgewijs aan de slag gaan.

Oproep
De eerste aanvraagtermijn voor een sectorplan loopt van 1 oktober tot 31 december 2013. U kunt uw deelplan tot 1 december 2013 bij de StAG indienen. De StAG toetst en bundelt de deelplannen en dient die vóór 1 januari 2014 in bij de minister van SZW als een sectorplan voor de gehele branche.

Wij kunnen met u meedenken
Overweegt u een aanvraag en heeft u vragen, neemt u dan contact op met de StAG. Wij kunnen met u meedenken. 

Aanvragen en meer informatie: https://vragenlijst.caop.nl/sectorplanghz/

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn