Nieuws

Voortgang sectorplan VVT-GHZ-GGZ

06 juni 2014

Recent is het Sectorplan Zorg, dat zich richt op mobiliteits- en van-werk-naar-werktrajecten in de branches VVT, Gehandicaptenzorg en GGZ, door minister Asscher goedgekeurd. In totaal gaat het plan 65 miljoen euro kosten, waarvan maximaal 32,5 miljoen euro (op basis van 50% cofinanciering) kan worden gesubsidieerd. In dit bericht informeren wij u over de voortgang van onze werkzaamheden om te kunnen starten met de uitvoering van het project. 

Veel werk achter de schermen

Het ministerie van SZW heeft in de subsidieregeling zeer strenge verantwoordingseisen gesteld om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Veel van deze eisen moeten voor de start geregeld en geborgd zijn, om de subsidie niet in gevaar te brengen. Het ministerie toetst immers pas aan het eind van het subsidietraject. Het voldoen aan de genoemde eisen kost tijd.

Momenteel werken wij er hard aan om rond 1 juli a.s. de instellingen in de gelegenheid te stellen trajecten rondom mobiliteit en van-werk-naar-werk in te kopen. Hiervoor moet veel gebeuren. Van belang is het daarbij een breed aanbod neer te zetten, met ruimte voor verscheidenheid, zodat werkgevers een keuze kunnen maken voor een mobiliteitsbureau dat bij hen past. Hierbij willen wij werkgevers administratief zoveel mogelijk ontzorgen.

Momenteel worden offertetrajecten afgerond voor de selectie van:

  • Meerdere aanbieders van mobiliteits- en van-werk-naar-werk trajecten;
  • Een uitvoerder die het (webbased) administratief systeem levert;
  • Een accountant die de controle voert over de projectadministratie.
 
Bieden van een concreet aanbod

Wij zullen via meerdere aanbieders een concreet en gevarieerd aanbod presenteren van lange en korte(re) mobiliteitstrajecten en speciale activiteiten rondom o.a. sollicitatietraining, loopbaanbewustwording, loopbaanadvies en arbeidsmarktoriëntatie. Zorginstellingen kiezen en kopen zelf in.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Zodra het aanbod bekend is zullen de partijen ActiZ, VGN, GGZ Nederland, CNV Publieke Zaak, NU’91 en FBZ gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomsten organiseren, verspreid door het land. Ook zal op deze website én die van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsbeleid Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (A+O VVT, www.aovvt.nl) meer informatie worden gedeeld zodra deze beschikbaar is.

Achtergrondinformatie

Het Sectorplan Zorg is de overkoepelende naam voor sectorplannen in de langdurige zorg. De activiteiten en maatregelen zijn verdeeld tussen branches en regionale werkgeversverenigingen. Scholing en instroom jongeren worden belegd bij de sectorplannen van de regionale werkgeversverenigingen. Mobiliteitstrajecten vallen onder het landelijk sectorplan van branches. Het ministerie van SZW stelt in totaal 100 miljoen euro beschikbaar, waarvan 32,5 miljoen euro voor mobiliteit en 67,5 miljoen euro voor scholing en instroom van jongeren (op basis van 50% cofinanciering). Voor het landelijk plan hebben de branches ActiZ, GGZ Nederland en de VGN met CNV Publieke Zaak, Nu’91 en FBZ een samenwerkingsverband opgericht. Hoofdaanvrager van dit plan is het arbeidsmarktfonds voor VVT: A+O VVT. Met het ministerie SZW en de regionale werkgeversverenigingen vindt regelmatig overleg plaats om de voortgang en werkzaamheden zo goed mogelijk af te stemmen.

Deze pagina is een onderdeel van: