Nieuws

Webportaal Sectorplan geopend

De Webportaal Sectorplan VVT - Gehandicaptenzorg - GGZ is sinds maandag 14 juli online. Via dit webportaal kunnen werkgevers in de branches verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gebruikmaken van een divers aanbod van mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

De trajecten dragen bij aan oplossingen voor de personele gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de langdurige zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen vanuit het ministerie SZW.

Op dit webportaal staat het aanbod van vier geselecteerde mobiliteitsbureaus: Matchcare, Tempo-Team/Leeuwendaal, Randstad HR Sollutions en USG Restart. De drie branches hebben afspraken gemaakt over de inhoud en prijzen van de aangeboden mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

Wanneer u als werkgever gebruik wilt maken van dit aanbod, neemt u contact op met één of meer van de vier mobilteitsbureaus. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een leveranciersovereenkomst.

Het webportaal is nog niet volledig operationeel. De administratieve voorwaarden worden momenteel nog afgestemd met het Ministerie van SZW. Zodra deze helder zijn kunnen werkgevers zich registeren als aanvrager en deelnemers voor mobiliteitstrajecten of arrangementen aanmelden. Het volledige aanbod van mobiliteitsbureaus is wel beschikbaar via het portaal.

Meer weten over het Sectorplan VVT - Gehandicaptenzorg - GGZ? Werkgevers en werknemers in de drie sectoren organiseren drie voorlichtingsbijeenkomsten waarvoor u zich nog kunt aanmelden: op 17 en 22 juli (beide in Driebergen) en 1 september (Zwolle). U ontvangt dan meer informatie over de aanleiding en opzet van het plan en het concrete aanbod van de mobiliteitsbureaus. Aanmelden kan uitsluitend via www.aovvt.nl/bijeenkomstensectorplan.html. Op deze website vindt u ook het programma.

Ga naar www.sectorplanadministratie.nl en/of www.aovvt.nl.