Nieuws

Webportaal Sectorplan geopend

15 juli 2014

De Webportaal Sectorplan VVT - Gehandicaptenzorg - GGZ is sinds maandag 14 juli online. Via dit webportaal kunnen werkgevers in de branches verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT), de gehandicaptenzorg (GHZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ) gebruikmaken van een divers aanbod van mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

De trajecten dragen bij aan oplossingen voor de personele gevolgen van bezuinigingen en hervormingen in de langdurige zorg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de Regeling Cofinanciering Sectorplannen vanuit het ministerie SZW.

Op dit webportaal staat het aanbod van vier geselecteerde mobiliteitsbureaus: Matchcare, Tempo-Team/Leeuwendaal, Randstad HR Sollutions en USG Restart. De drie branches hebben afspraken gemaakt over de inhoud en prijzen van de aangeboden mobiliteits- en van-werk-naar-werk-trajecten.

Wanneer u als werkgever gebruik wilt maken van dit aanbod, neemt u contact op met één of meer van de vier mobilteitsbureaus. De afspraken worden vervolgens vastgelegd in een leveranciersovereenkomst.

Het webportaal is nog niet volledig operationeel. De administratieve voorwaarden worden momenteel nog afgestemd met het Ministerie van SZW. Zodra deze helder zijn kunnen werkgevers zich registeren als aanvrager en deelnemers voor mobiliteitstrajecten of arrangementen aanmelden. Het volledige aanbod van mobiliteitsbureaus is wel beschikbaar via het portaal.

Ga naar www.sectorplanadministratie.nl en/of www.aovvt.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: