Nieuws

Oproep: neem deel aan de heropende COVID-19 registratie

Vanwege de kritieke landelijke situatie rondom COVID-19 is de landelijke COVID-19 registratie van de academische werkplaats Sterker op eigen benen weer opgestart. Wekelijks worden nu het aantal besmettingen met COVID-19 binnen de instellingen opgevraagd, met een korte vragenlijst in Limesurvey. Zorgorganisaties die (opnieuw) hieraan bij willen dragen kunnen zich hiervoor aanmelden. Zorgorganisaties die al deelnamen aan de registratie wordt gevraagd om actief te (blijven) registreren.

Makkelijk lezen poster coronavirus

Waarom?

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Academische werkplaats Sterker op eigen benen gevraagd om opnieuw meer inzicht te verschaffen in de situatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, zodat maatregelen en beleid hierop aangepast kunnen worden. Tijdens de eerdere golven van de coronapandemie bleek dit van grote waarde. Via factsheets (zoals hieronder) worden de inzichten breed beschikbaar gesteld.

Wat omvat deelname?

Deelnemers vullen wekelijks een korte, online vragenlijst in over COVID-19 besmettingen in hun organisatie. In het document 'overzicht vragen...' onderaan deze pagina ziet u welke vragen de vragenlijst omvat. 

In principe worden gegevens uitgevraagd op organisatieniveau, maar voor grote organisaties die over meerdere regio’s (met verschillende medische diensten) werken is dat vaak lastig. Het doorgeven van aantallen op locatie/regio niveau is dan ook mogelijk. Neem hiervoor contact op met sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl.

Meedoen?

Medewerkers van organisatie in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking kunnen aan de registratie bijdragen door een mail te sturen aan: sterkeropeigenbenen@radboudumc.nl.
 

Deze pagina is een onderdeel van: