Nieuws

Oproep voor projectideeën vanuit Subsidieregeling veelbelovende zorg

25 februari 2020

De subsidieregeling veelbelovende zorg heeft als doel het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw. Tot 7 april kunnen projectideeën voor de eerste ronde van 2020 worden ingediend

subsidiekansen

Subsidieregeling veelbelovende zorg 

Via deze regeling is het mogelijk tijdelijke financiering voor behandelingen te krijgen die qua (kosten)effectiviteit veelbelovend lijken, maar nog niet uit het basispakket worden vergoed, omdat de effectiviteit nog niet is bewezen. Voorwaarde hierbij is, dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe behandeling ten opzichte van de standaardbehandeling of gebruikelijke behandeling(en) in Nederland. Na het verkrijgen van de onderzoeksresultaten, beoordeelt het Zorginstituut op basis van alle gepubliceerde onderzoeksresultaten binnen 6 maanden of de betreffende zorg voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ en of de relatieve (meer)kosten acceptabel zijn. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Bij de eerste ronde bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. Als het subsidieplafond niet wordt bereikt, gaat het resterende bedrag over naar de tweede ronde van datzelfde kalenderjaar.
Projectideeën kunnen tot 7 april worden ingediend. Informatie over de zorg die in aanmerking komt en over de procedure, vindt u hier

 

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten