Nieuws

Opvang voor vluchtelingen met beperking uit Oekraïne

17 maart 2022

In Nederland zijn meerdere initiatieven van zorgaanbieders die noodopvang bieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Zo worden in Huizen twintig gezinnen opgevangen met een gezinslid met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Zorgaanbieders Cordaan en Sherpa en woningbouwcorporatie De Alliantie hebben hiervoor de handen ineen geslagen en een leegstaand appartementencomplex geschikt gemaakt voor de opvang. Ook Ipse de Bruggen, Reinaerde en Daelzicht vangen vluchtelingen op. Iedereen is onder de indruk om deze mensen te ontmoeten die zoveel moeten achterlaten in de oorlog.

Bus met vluchtelingen uit Oekraïne (Ipse de Bruggen)
Bus met vluchtelingen uit Oekraïne (Ipse de Bruggen)

Door de huizen klaar te maken voor vluchtelingenopvang hopen de gemeente Huizen, zorgorganisatie Sherpa en woningcorporatie De alliantie een steentje bij te dragen aan de grote hulpvraag voor Oekraïense vluchtelingen. De opvang in Huizen komt voort uit de betrokkenheid bij SOFT tulip, een samenwerking van zorgaanbieders die sinds 2006 proberen Oekraïne te ondersteunen bij kwaliteitsverbetering van de zorg voor mensen met een beperking, ouderen en GGZ-problematiek.

Goed samenwerken belangrijk

De Oekraïense groep in Huizen bestaat uit kinderen met een beperking, hulpbehoevende ouderen en hun familieleden en/of begeleiders. Ze zijn tijdelijk opgevangen in een recent leeggekomen zorgcomplex van Sherpa. In het complex wordt onder leiding van De Alliantie hard gewerkt om zestien appartementen en twaalf aanleunwoningen op orde te krijgen. Er is ruimte voor een rolstoel of tillift. De leveranciers van Sherpa en Cordaan zorgden voor de bedden, het linnengoed, de schoonmaak en voor voldoende voorraad aan levensmiddelen voor de eerste tijd. Verwacht wordt dat de mensen hier zo'n 6 tot 8 maanden kunnen blijven.

Het is belangrijk om goed met de gemeenten samen te werken, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de opvang en alles wat daarbij komt kijken. Goed samenwerken, dat is essentieel in deze vluchtelingencrisis vertellen ook Hanneke Vrielink (Cordaan) en Annet van Ginkel (Sherpa). “Van deze groep van 35 vluchtelingen is de jongste 8 jaar, de oudste is 74. 16 van hen zijn rolstoelers. Ook zijn er familieleden bij die hen verzorgen. Dit zijn echt mensen die niet in een sporthal of in tenten kunnen worden opgevangen.” Vrielink en Van Ginkel zijn onder de indruk van al het werk dat de afgelopen dagen door tal van partijen is verzet om de opvang  mogelijk te maken. Of Sherpa en Cordaan ook zelf daadwerkelijk zorg gaan leveren, is vooralsnog niet duidelijk. “Dat hangt echt af van de vraag.’’

Opvang bij Reinaerde, Ipse de Bruggen, Amerpoort en Daelzicht

Reinaerde heeft intussen 20 vluchtelingen opgevangen in een leegstaand appartementencomplex. Het zijn (groot)moeders en kinderen met een beperking. De mensen hebben een zware reis achter de rug uit Oekraïne. De vluchtroute is georganiseerd door mensen van stichting Soft tulip. Een deel van de vluchtelingen woont tijdelijk bij Reinaerde, een ander deel bij Ipse de Bruggen. Vrijwilligers, buurtbewoners en tolken geven de eerste directe ondersteuning in de woning. Daarnaast moet er nog veel rondom de vluchtelingen geregeld worden, zoals medische zorg, leefgeld, registratie en vergoeding van kosten. Dat doet Reinaerde samen met de gemeente Utrecht en vele samenwerkingspartners zoals het ministerie van VWS, het Zorgkantoor en collega-organisaties. Lees meer

Een aantal jaren was Ipse de de Bruggen lid van Soft tulip, en gaven medewerkers les en werkten mee in kindercentrum “Dzherelo” in Lviv. Ook was er in 2013 de concert tour van de Jostiband naar Kiev. Vanuit deze betrokkenheid heeft Ipse de Bruggen, in goed overleg met de Veiligheidsregio Hollands Midden en de gemeente Alphen aan den Rijn, noodopvang aangeboden op Landgoed Hooge Burch in Zwammerdam. Hier werden woningen in gereedheid gebracht om kinderen en hun begeleiders op te vangen. Inmiddels heeft de gemeente een eigen plek  voor ze gevonden en zijn ze weer verhuisd. Omdat er dringend behoefte bleek aan noodopvang voor kinderen met een beperking heeft Ipse de Bruggen aangeboden de noodopvang in Zwammerdam  juist voor deze kinderen aan te bieden.  Intussen zijn er 9 kinderen met meervoudige beperkingen samen met familieleden onderweg naar Nederland en Ipse de Bruggen. Lees meer

Bij Amerpoort zijn ze bezig om een locatie op te knappen voor een groep mensen met een beperking uit de Oekraïne. Veel medewerkers en vrijwilligers helpen. Verslaggever Anne van der Veen van het radioprogramma ging er langs. Beluister hier de reportage van Spraakmakers.

Ook Daelzicht heeft - met hulp van medewerkers, cliënten en omwonenden - 24 Oekraïense mensen opgevangen in de groepswoningen in Maasbree. Lees meer

Melden van (tijdelijke) huisvesting bij SOFT tulip

De stichting SOFT tulip werkt hard aan de opvang van vluchtelingen met een beperking in Nederland. De stichting heeft een krachtig netwerk in de Oekraïne en wil graag kennis hierover delen met andere zorgaanbieders. Hanneke Vrielink (bestuurder van de stichting): ”SOFT tulip is een samenwerkingsverband van verschillende zorgaanbieders. Wij werken sinds 2006 met name in het oostelijk deel van Europa, en dus ook in Oekraïne. We doen veel op het gebied van ouderenzorg en werken met kinderen en volwassenen met een beperking.’’

Coördinatiepunt
Er komen steeds meer mensen met een beperking naar Nederland en is er behoefte aan plekken op korte termijn. SOFT tulip heeft een coördinatiepunt ingericht waar zorgorganisaties die (tijdelijke) huisvesting beschikbaar hebben, zich kunnen melden voor de opvang voor mensen met een beperking uit Oekraïne. Meer informatie

Artikelen in de media

- Lees meer over de opvang in Huizen in het artikel van de Gooi- en Eemlander
Interview in Skipr met Eric Bloemkolk, directeur van SOFT Tulip


De ontwikkelingen in Oekraïne en de opvang van vluchtelingen volgen elkaar snel op. Er is nog veel onduidelijkheid, ook wanneer de opvang langer gaat duren. De VGN houdt haar leden op de hoogte over actuele regelingen vanuit de overheid rondom de opvang en zorg voor vluchtelingen uit de Oekraïne. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen