Nieuws

Orthopedagoog-generalist wordt opgenomen in wet BIG

23 november 2018

Het voorstel om de orthopedagoog-generalist op te nemen in de wet BIG is overgenomen door VWS. Dit blijkt uit de kamerbrief van VWS over het actieprogramma Zorg voor de Jeugd. De VGN is blij met dit nieuws. Gezamenlijk met andere zorgbranches en beroepsvereniging NVO is al langere tijd gepleit voor de opname in de wet BIG.

Wet BIG logo

VWS erkent hiermee dat de orthopedagoog-generalist een voldoende te onderscheiden positie inneemt binnen de individuele gezondheidszorg. Orthopedagogen-generalist zijn specifiek opgeleid om functie- en ontwikkelingsproblemen te signaleren en te behandelen. Het gaat om kwetsbare cliƫnten die vaak door een verstandelijke beperking of stoornis bij hun opvoeding, ontwikkeling en doorgroei afhankelijk zijn van orthopedagogische behandeling en begeleiding. Vanuit hun beroep als individuele zorgverlener werken orthopedagogen-generalist nauw samen in multidisciplinaire teams en zijn zij op basis van hun contextuele benadering voor (jong)volwassenen verbindend naar andere disciplines, zoals onderwijs, ggz en volwassenenzorg.

Naast bovengenoemde zorginhoudelijke argumenten hebben zorgaanbieders belang bij de BIG-registratie van orthopedagogen-generalist in verband met het tekort aan gekwalificeerde behandelaars voor zorgverlening in complexe situaties en de toenemende zorgvragen van (jong)volwassenen met gedragsproblematiek. Hierdoor staat de hulpverlening onder druk en zijn (langere) wachttijden vaak onvermijdelijk. In deze situatie is het ongewenst en ondoelmatig als binnen instellingen de bestaande orthopedagogen-generalist, die bij uitstek gekwalificeerd zijn voor deze complexe problematiek, niet als hoofdbehandelaar kunnen worden ingezet, omdat zij niet BIG-geregistreerd zijn.

Het is nog onduidelijk wanneer de effectuering in de wet BIG daadwerkelijk zal plaatsvinden. Beroepsvereniging NVO heeft hierover een brief gestuurd naar de kamer.

Deze pagina is een onderdeel van: