Nieuws

Overdracht van gegevens, hoe doen wij dat in de praktijk?

22 januari 2018

Dagelijks zijn er vele overdrachtsmomenten tussen zorgprofessionals. Tussen professionals binnen een zorgorganisatie, maar ook tussen professionals van verschillende organisaties wordt veel informatie uitgewisseld. De VGN onderzoekt hoe de uitwisseling en overdracht van gegevens geregeld is en richt zich daarbij specifiek op zorgprofessionals die betrokken zijn bij de zorg aan cliënten in de gehandicaptenzorg. We nodigen die professionals van harte uit om de vragenlijst over gegevensuitwisseling en -overdracht in te vullen. 

gegevensoverdracht

Met de vragenlijst willen we een beeld te krijgen van de wijze waarop in uw dagelijks werk overdracht van gegevens is georganiseerd en de rol van informatievoorziening en ICT hierin. Met uw antwoorden brengen we de huidige situatie van overdracht in de gehandicaptenzorg in kaart. De vragenlijst is onderdeel van een verkenning die de VGN uitvoert naar gegevensuitwisseling in de sector.

Met uw antwoorden helpt u de VGN met het in kaart brengen van de behoefte aan ondersteuning van leden bij het verbeteren van de overdracht. De geanonimiseerde antwoorden vormen belangrijke input voor een aantal bijeenkomsten met leden die we organiseren in maart en april 2018.

Deze vragenlijst is de tweede en voorlopig laatste vragenlijst die de VGN uitzet in het kader van de inventarisatie naar de rol van ICT en informatievoorziening in de sector. Begin januari van dit jaar hebben we een vragenlijst uitgezet naar gegevensuitwisseling rond medicatie. Deze vragenlijst heeft ons veel bruikbare informatie opgeleverd die we de komende tijd verder uitwerken tijdens bijeenkomsten met leden.

Meer informatie

Meer informatie over de verkenning kunt u lezen in het artikel ‘VGN onderzoekt cyberspace!’. Ook kunt u contact opnemen met Han Huizinga, hhuizinga@vgn.nl of 06-13 19 71 86.

 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: