Nieuws

Overeenkomsten en verschillen tussen de zorgplanbespreking in de Wlz en de AWBZ

21 juli 2015

In de Wlz is een andere invulling gegeven aan de zorgplanbespreking dan in het Besluit Zorgaanspraken AWBZ het geval was. In opdracht van de VGN en Vilans zijn de overeenkomsten en verschillen in een schema gezet, dat u in de bijlage vindt.
Het betreft een actualisatie van de toelichtingen op de eerder uitgebrachte handreiking ondersteuningsplannen.