Nieuws

Overgangsregeling bij budgetdaling a.g.v. herijking tarieven Wlz

26 november 2018

De VGN heeft samen met de Nederlandse Zorgautoriteit voor aanbieders van Wlz zorg die met een budgetdaling te maken hebben als gevolg van de nieuwe tarieven, een overgangsregeling ontwikkeld. Het gaat om aanbieders die verplichtingen hebben die niet per 1 januari 2019 konden worden beëindigd, terwijl tegenover die verplichtingen geen of onvoldoende inkomsten staan als gevolg van de verlaging van een aantal tarieven per 2019. In de sector Gehandicaptenzorg gaat het om ongeveer 15 aanbieders (meest klein) en om bedragen van maximaal 240.000 euro. Voor de betrokken aanbieders  kan het echter wel een dalingspercentage van 5 tot 15%  betekenen. 

Zorgaanbieders en zorgkantoren hebben zelf de mogelijkheid om eventuele problemen op te vangen. Maar in bepaalde situaties biedt dat mogelijk geen soelaas. Voor die aanbieders heeft de NZa een overgangsregeling van één jaar ingesteld. De beleidsregel waarin de regeling wordt uitgelegd is nu vastgesteld en gepubliceerd.

De overgangsregeling voorziet in een extra eenmalig budget van maximaal 240.000 euro voor aanbieders met een budgetdaling van meer dan 3,5% als gevolg van de nieuwe tarieven. De precieze berekeningswijze vindt u in het format in de beleidsregel. 

U vindt de gepubliceerde beleidsregel in de bijlage.