Nieuws

Overheidsinformatie over duurzaamheid en energietransitie

10 juli 2019

In dit artikel geven we aandacht aan drie bronnen van nieuwe informatie die de overheid geeft in het kader van de energietransitie en het klimaatakkoord: de Nieuwsbrief Green Deal, de brief van minister Wiebes aan de Tweede Kamer en nieuwe informatie van het CBS over het gebruik van energie in de zorgsector (cijfers over 2017).

brandende lamp

In een bijlage treft u de tweede editie aan van de Nieuwsbrief Green Deal, onder redactie van VWS, met o.a. artikelen over de routekaarten en over de ‘dag van de duurzaamheid’, 10 oktober 2019 waarop VWS een landelijk congres organiseert. U kunt de datum reeds  reserveren. Globaal ziet het programma er als volgt uit: in de ochtend meer beleidsmatige aspecten, in de middag meer technische aspecten.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Wiebes over de reactie van het Kabinet op het Klimaatakkoord. De brief geeft duidelijke overzichten van wat er gaat gebeuren en wat het betekent. De uitgangspunten van het Kabinet, de betaalbaarheid en de gevolgen voor de burgers komen aan de orde. Voor het Klimaatakkoord waren er vijf zogenoemde ‘tafels’ waar de maatschappelijke partijen met elkaar de discussie voerden en tot het akkoord kwamen. Per tafel gaat de minister in op de maatregelen:

  • Gebouwde omgeving (daarbij werd de zorgsector betrokken);
  • Mobiliteit;
  • Industrie;
  • Elektriciteit;
  • Landbouw.

Voor geïnteresseerden voegen we de brief als bijlage toe.

Tenslotte attenderen we op een link van het CBS waarin cijfers gegeven worden over het energieverbruik in 2017 in de zorgsector. Met tabellen en grafieken kun je ‘spelen’ en zo het verbruik zien per sector, per gebouw, per bewoner, per vierkante meter, allerlei mogelijkheden. Voor medewerkers in de sector die zich bezighouden met energiebeleid en vastgoed is het een interessante site.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: