Nieuws

Pak pestgedrag aan!

03 januari 2019

Alle professionals in de gehandicaptenzorg moeten zich veilig kunnen voelen op de werkvloer. Als werkgever en werknemer ben je samen verantwoordelijk voor een prettige werksfeer. Pesten op de werkvloer heeft vervelende gevolgen, zoals je vaker ziek voelen en een groter personeelsverloop. De zorg vormt geen uitzondering als het om pesten gaat. Volgens onderzoek in de zorg wordt gemiddeld 1 op de 25 medewerkers gepest.

Pesten alleen oplossen als onderlinge collega’s lukt niet altijd. Daarom heeft Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg drie infographics gemaakt om pesten samen aan te pakken. Deze infographics geven zicht op de rol van de bestuurder, de ondernemingsraad, de leidinggevende en de medewerkers. Ook vind je acties om pesten aan te pakken. Deze infografics kunnen worden gebruikt als posters of als artikel in een nieuwsbrief om de alertheid op pestgedrag in de organisatie te vergroten. Maar ook als neutraal vertrekpunt voor een gesprek in een team of locatie.

De Arbocatalogus helpt verder

Meer weten over gezond en veilig werken? Kijk op de Arbocatalogus Gehandicaptenzorg. Hier vind je maatregelen en tips voor gezond en veilig werken. Daarnaast kun je de Arbocatalogus gebruiken om arbeidsrisico's bespreekbaar te maken en aan te geven wat er in een werksituatie verbeterd kan worden. Kijk ook eens op de website van de VeiligPlusaanpak. Deze aanpak geeft handvatten om een onveilige werksituatie te voorkomen.

De Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) is een samenwerkingsverband van sociale partners in de branche gehandicaptenzorg.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn