Nieuws

Pameijer en Werkgeversinstituut maken het werkgevers gemakkelijker

19 maart 2015

Zorgaanbieder Pameijer wil dat iedereen een volwaardige bijdrage kan leveren aan de samenleving, dus ook mensen met een beperking of psychische problemen. Daar hoort ook een (liefst betaalde) baan bij. Belangrijk is dat deze mensen vanuit hun talenten en niet vanuit hun beperking worden benaderd.  ‘Pameijer Werkt’ is in het leven geroepen om deze mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of lage loonwaarde aan werk te helpen. Om dit te realiseren is Pameijer een samenwerkingsverband aangegaan met Stichting Werkgeversinstituut (WGI). WGI is sinds 1985 actief voor met name de non-profit sector als payroll-organisatie, heeft veel ervaring met het werken met kwetsbare mensen en het administratief verwerken van subsidies.

Payroll houdt in dat WGI personeel op papier in dienst neemt en juridische werkgever wordt. Het kan namelijk voorkomen dat een bedrijf cliënten in dienst wil nemen maar hiervoor terugdeinst vanwege de administratieve werkzaamheden die dit met zich mee brengt. Denk hierbij aan  het aanvragen van subsidies,  of wat te doen in geval van ziekte, etc. Het voordeel voor bedrijven en organisaties is dat personele rompslomp wordt beperkt.

Samenwerkingsaanbod
Het aanbod houdt in dat WGI de cliënt in dienst neemt en tegen een zeer concurrerend tarief exclusief detacheert naar het inlenende bedrijf. WGI verzorgt het gehele administratieve proces inclusief het aanvragen en verwerken van de subsidies. WGI stuurt een factuur naar de inlener waarbij de subsidies al zijn verwerkt. De medewerker wordt verloond onder de ABU-cao wat onder meer betekent dat er gedurende 5,5 jaar een vrijwel onbeperkt aantal contracten voor bepaalde tijd mogelijk is. In geval van ziekte verzorgt WGI het gehele ziekteverzuimtraject. WGI is de formele werkgever maar de werkgever blijft  de zeggenschap over zijn medewerker houden.


Begeleiding cliënt
Om de cliënt zo goed mogelijk te begeleiden, heeft Pameijer heeft er voor gekozen de communicatie tussen de cliënten en WGI zoveel mogelijk via de jobcoaches van Pameijer te laten verlopen. De jobcoach houdt het aanstellingsgesprek met de cliënt, maar ook alle vragen inzake de aanstelling gaan via de jobcoach om. Tijdens het  gesprek met een bedrijf kunnen de jobcoaches direct een compleet aanbod neerleggen. Desgewenst kan WGI deze zaken overigens ook zelf verzorgen.

Meer informatie over Pameijer? Zie:  http://www.pameijer.nl/content/leren-werken
Meer
 informatie over WGI?  Zie: www.werkgeversinstituut.nl
Filmpjes over Pameijer Werkt (Pameijer TV)


Pameijer heeft als missie een bijdrage te leveren aan een samenleving waarin iedereen er toe doet. Pameijer ondersteunt kwetsbare burgers bij het versterken van hun eigen kracht en het omgaan met belemmeringen door hen te ondersteunen in het oppakken en vasthouden van een actieve rol in de samenleving. Vanuit die missie heeft Pameijer nieuwe vormen van ondersteuning op het gebied van dagbesteding en werk ontwikkeld, die aansluiten bij de transitie naar de Participatiewet, Wmo, Wlz en de nieuwe Jeugdwet. Hierbij ligt de focus steeds op het ontwikkelen van talenten om die vervolgens in te zetten bij arbeid.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: