Nieuws

Participatie Certificaat opgenomen in cao banken 2017-2019

22 februari 2017

In de CAO Banken 2017- 2019 tussen de Werkgeversvereniging Banken, CNV en DE UNIE is concrete invulling gegeven aan het beleid van banken om een actieve bijdrage te leveren aan het aan werk krijgen van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Er is gekozen om dit mede via Participatie Certificaat in te vullen. Het Participatie Certificaat richt zich op het plaatsen van kandidaten met een arbeidsbeperking mét contract en zorgt er voor dat werkgevers elkaar helpen om werk te maken van participatie. Participatie Certificaat verbindt werkgevers met elkaar en zorgt ervoor dat een werknemer met een beperking aan de slag kan. Snel, concreet en duurzaam.

Participatie Certificaat. Meer arbeidsplekken door meer slimme financiering
Al enige tijd wordt er gewerkt aan de cultuuromslag zodat het normaal wordt voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Een grote groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt lijkt buiten de boot te vallen als het gaat om arbeidsparticipatie. Mensen met talent en daadkracht. Participatie Certificaat biedt deze groep een extra handvat en vergroot hiermee hun kans op werk.

“Het is belangrijk om in gezamenlijkheid zorg te dragen voor een arbeidsmarkt waar iedereen een plek kan vinden. Ook mensen met een afstand tot die arbeidsmarkt. Dit draagt bij aan een stabiele samenleving. Het is fijn dat banken hieraan sectoraal en structureel willen bijdragen.” — Mirjam van Praag, voorzitter Raad van Advies Participatie Certificaat, hoogleraar en kroonlid SER

Participatie Certificaat is een fonds waarin de waarde van een certificaat wordt ingezet om kosten voor bijvoorbeeld een fiets, reiskosten, cursus of werkplek aanpassingen te vergoeden; een vergoeding is gekoppeld aan een persoon, aan een contract en wordt opgetekend in een testimonial. Heel transparant. Het is een groot succes en het wordt nu ook decentraal door gemeenten uitgegeven.

Door met elkaar verantwoordelijkheid te nemen, wordt hier invulling aan gegeven op een manier die voor iedereen positief is. Bekijk voor praktijkvoorbeelden de testimonials op deze pagina

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: