Nieuws

Partijen eens over de 'contouren' van zorgakkoord

15 april 2014

Kabinet, coalitie en de drie oppositiefracties D66, ChristenUnie en SGP zijn het eens geworden over 'de contouren' van een akkoord over extra geld voor de zorg. Er gaat extra geld naar de zorg, maar inhoudelijke details zijn nog niet bekend. De VGN pleit voor een zorgvuldig overgangsjaar ('zachte landing') voor cliënten in de gehandicaptenzorg en is van mening dat hier extra geld voor nodig is.

Volgens Pechtold kan de zorgwet volgende week in de Tweede Kamer worden behandeld na dit akkoord. Zodra meer bekend is over de details, informeren wij u hierover.

Extra geld voor overgang
In de zorgwet wordt geregeld dat veel zorgtaken worden overgedragen aan de gemeenten. De gemeentes moeten efficiënter kunnen werken, waardoor met de decentralisatie ook een bezuiniging is gemoeid. De vrees is dat de gemeentes volgend jaar die combinatie - extra taken, minder geld - moeilijk te verwerken krijgen. Extra geld voor 'een zachte landing' moet de overgang vergemakkelijken. 

De VGN pleit voor een zorgvuldig overgangsjaar waar in de Wmo 2015 ook voldoende financiële middelen zijn om cliënten, zolang ze daar recht op hebben, dezelfde zorg te bieden als nu in de AWBZ. Volgens de huidige wetstekst Wmo 2015 moet dit gebeuren binnen het beperkte budget dat overblijft na een bezuiniging van 25 procent, diit is niet haalbaar voor zorgaanbieders.  Er wordt een belofte aan cliënten gedaan, die de VGN niet reëel vindt.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar dit artikel in de Volkskrant.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen