Nieuws

Pas op voor acquisitiefraude

19 maart 2020

Met dit bericht willen wij graag onze lid-instellingen waarschuwen voor acquisitiefraude. Op de site van GGZ-Nederland staat dezelfde informatie.

Wij merken dat onze lidinstellingen met enige regelmaat worden benaderd door advertentieverkopers met een dubieuze werkwijze. Zij benaderen de zorginstelling (bij voorkeur op tijden dat het erg druk is) en doen het vóórkomen dat er een contract bestaat met betrekking tot een bepaald medium (website, gids) en vragen de medewerker van de zorginstelling de tekst van de zogenaamd reeds bestaande advertentie te controleren of om het contract uit te breiden of te behouden. De medewerker ontvangt vervolgens een uitnodiging om via een digitaal portaal te bevestigen dat een opdracht is verstrekt en dat degene die namens de instelling handelt, bevoegd is om opdracht hiertoe te geven. In de kleine lettertjes van de opdracht staan de kosten en looptijd van het contract (bijvoorbeeld 36 maanden) vermeld.

De verkopers gaan zo te werk dat u ongemerkt en tegen uw wil akkoord gaat met een nieuw contract. Een handtekening onder bijvoorbeeld een overzicht van te controleren adresgegevens blijkt een ondertekening van zo’n overeenkomst te zijn. Ook gebeurt het dat een opname van het telefoongesprek wordt gebruikt als bewijs dat u akkoord bent gegaan. De verkopers bellen bij voorkeur op het drukste moment van de dag. Ze hopen dat u dan eerder toehapt. Vaak is er haast bij en moet u snel beslissen. De verkoopmethode is agressief, zeker als u ‘nee’ probeert te zeggen. Er zijn vele strategieën die advertentieverkopers gebruiken om u de overeenkomst te laten tekenen. Om ervoor te zorgen dat u niet de dupe wordt van deze acquisitiefraude, geven wij een aantal tips hoe het beste gehandeld kan worden:

  • Stel uw medewerkers op de hoogte van deze vorm van acquisitiefraude, zodat zij de pogingen herkennen.
  • Pas op met mondelinge toezeggingen, bevestig dergelijke opdrachten niet en teken de digitale overeenkomsten niet.
  • Is de opdracht reeds bevestigd of de overeenkomst getekend, stuur dan een aangetekende brief waarin u aangeeft dat er geen rechtsgeldige overeenkomst tot stand is gekomen en dat u overweegt aangifte te doen vanwege een poging tot oplichting. In de bijlage treft u een voorbeeldbrief aan.
  • Meld de acquisitiefraude bij de Fraudehelpdesk.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: