Nieuws

Peter van Wijk interim-bestuursvoorzitter Stichting Arduin

04 september 2014

De Raad van Toezicht van Stichting Arduin benoemt de heer Peter Van Wijk tot interim-voorzitter van de Raad van Bestuur. Van Wijk start op 9 september en volgt de in augustus vertrokken Patty van Belle op.

Met Van Wijk gaat Stichting Arduin de uitdagingen aan die de veranderende wet- en regelgeving en de financiering van de zorg met zich meebrengt. Van Wijk gaat werken aan de vertaling van de inhoudelijke visie van Arduin in een, op de toekomst gerichte, organisatie. Verder zal Van Wijk, samen met de Raad van Toezicht, het profiel van de nieuwe bestuursvoorzitter samenstellen.

Peter van Wijk is 49 jaar. Hij heeft als (interim) bestuurder ruime ervaring opgedaan in veranderprocessen bij zorginstellingen, jeugdzorg en maatschappelijke dienstverlening. Van Wijk’s laatste functie was bij Stichting Timon, een zorginstelling voor jeugdigen en jongvolwassenen. Hij heeft ervoor gezorgd dat bij de instelling de nodige organisatorische en inhoudelijke transities in gang werden gezet om klaar te zijn voor het nieuwe zorgstelsel.