Nieuws

PGB: het nieuwe budgethoudersportaal is gestart

18 juli 2018

In juni 2018 is de overgang begonnen van ‘Mijn PGB’ (bij de SVB) naar het nieuwe PGB-Portaal. Vooreerst gaan de budgethouders van zorgkantoor DSW en de gemeente Westland over. De andere zorgkantoren en gemeenten volgen later. Budgethouders met een PGB op grond van de Zorgverzekeringswet kunnen voorlopig nog geen gebruik maken van het nieuwe Portaal. Het Portaal is primair bedoeld voor budgethouders. Maar ook voor zorgverleners kan het veel werk besparen.

Omdat PGB primair een ‘instrument’ is in handen van cliënten (budgethouders), is de informatie over deze wijziging vooral via Per Saldo te volgen. De VGN informeert haar leden, omdat meerdere instellingen zorg verlenen aan PGB-houders. De meeste leden hebben er nu nog niet mee te maken (slechts bij DSW en Westland), maar er wordt achter de schermen gewerkt aan een snelle uitbreiding, in principe naar alle budgethouders.

Enkele voordelen:

  • Eigen regie voor de budgethouder: in het PGB Portaal kan de budgethouder of vertegenwoordiger veel pgb-zaken zelf regelen. Van het opstellen van een zorgovereenkomst tot en met het declareren van de geleverde zorg.
  • De volgende partijen werken in het Portaal samen: budgethouders, zorgverleners, zorgkantoren, gemeenten en de SVB werken allemaal in hetzelfde portaal. Alle partijen kunnen alleen die gegevens bekijken die zij zelf nodig hebben.
  • Zorgovereenkomst digitaal opstellen: het printen, ondertekenen en vervolgens weer scannen van de zorgovereenkomst is niet meer nodig. In het PGB Portaal kan een zorgovereenkomst digitaal worden opgesteld en ondertekend.
  • Declaraties worden meteen goedgekeurd voor uitbetaling.

 

Voor verdere informatie: Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl) of Frits Mul (fmul@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: