Nieuws

Pilot bekostigingsmodel ggz en forensische zorg van start

16 maart 2016

De NZa werkt met organisaties van aanbieders, verzekeraars en patiënten in de ggz aan, het doorontwikkelen van de productstructuur van de ggz en ook de forensische zorg. Het streven is om in 2019 met deze nieuwe productstructuur te gaan werken.

In de nieuwe structuur zijn de zorgvraagzwaarte en de zorgbehoefte van de patiënt belangrijke uitgangspunten. In dit model:

  • is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker
  • zijn verschillende tussentijdse evaluatiemomenten, zodat de patiënt beter weet wat hem te wachten staat
  • is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen.
  • het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.


Inspiratie voor de nieuwe productstructuur is de bekostigingsstructuur voor de ggz in Engeland (‘het Engelse model’). Dit model wordt vanzelfsprekend wel aangepast aan de specifieke Nederlandse situatie.

Het is een fundamentele verandering met grote gevolgen voor aanbieders, verzekeraars en patiënten. Daarom wordt het nieuwe systeem op weg naar de invoering in 2019 zorgvuldig ontwikkeld, getest en verder aangepast. In verschillende fases werken aanbieders mee aan pilotprojecten.

Betrokkenheid VGN

Deze ontwikkeling is van belang voor aanbieders van forensische behandelzorg aan mensen met een verstandelijke beperking, die gebruik maken van de DB(B)C systematiek. Om die reden neem de VGN samen met hen actief deel aan deze ontwikkeling. 

Aanvullende informatie

Meer informatie over de pilots en mogelijkheden voor deelname vindt u in bijgevoegde folder. Uitgebreide informatie over ontwikkelingen in de bekostiging van geestelijke gezondheidszorg en forensische zorg vindt u hier.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: