Nieuws

Platform EMG: Van idee naar werkplaats

15 augustus 2013

Kenniskringen en netwerken van het Platform EMG richten zich op het delen van kennis op allerlei gebieden die zijn gerelateerd aan Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB). In dat proces ontstaan ideeën voor het maken van producten waarmee die kennis breder verspreid kan worden. Het Platform EMG stelt een stimuleringsbedrag beschikbaar om een breed gedragen idee uit te werken tot een gedegen projectplan voor een werkplaats, die kan dienen om bijvoorbeeld gelden bij fondsen aan te vragen.

In een werkplaats wordt:

 • Bestaande kennis en ervaring gebundeld of ontwikkeld tot een nieuw product

Voorbeelden zijn: www.communicatiemethodenemb.nl , boekje ‘eigen invloed ervaren’, ouderhandboek mcg.

Criteria om het idee of toekomstige product te honoreren zijn:

 • Een breed draagvlak bij de deelnemers van de kenniskring of het netwerk
 • De behoefte of noodzaak is duidelijke aangetoond
 • Het is duidelijk voor wie het product bedoeld is
 • Komt uiteindelijk ten goede van personen met EMB
 • Inschatting is dat idee kan leiden tot een succesvolle financiële aanvraag en werkplaats
 • De aanvraag voor werkplaats of product mag niet meer zijn dan €25.000
 • De werkplaats en het product moeten in een jaar gerealiseerd kunnen worden.

Aanvraag van idee naar werkplaats voor 2014

 • Vanuit de EMB Kenniskringen en netwerken kunnen tot 1 oktober 2013 aanvragen voor het uitwerken van ideeën  ingediend worden door een e-mail te sturen naar info@platformemg.nl.
 • In de aanvraag moeten minimaal de bovenstaande criteria belicht worden.
 • Het bestuur maakt in december 2013 bekend welk idee gehonoreerd worden.