Nieuws

Pluryn scoort bovengemiddelde in medewerkersonderzoek

07 maart 2013

Medewerkers van Pluryn zijn bevlogen en betrokken mensen, die loyaal zijn aan de organisatie. Dat blijkt uit het onlangs gehouden Medewerker Tevredenheidsonderzoek. Pluryn scoort daarin op enkele vitale punten hoger dan gemiddeld.

Het onderzoeksbureau Effectory deed in opdracht van Pluryn onderzoek naar de werkbeleving van medewerkers. “De uitslag mag best gevierd worden. Het zijn waanzinnig mooie cijfers”, constateren de onderzoekers.

Goede ontwikkelingsmogelijkheden
Pluryn scoort hoger dan gemiddeld op onderdelen als betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers. Opvallend is verder de goede waardering van medewerkers voor de leidinggevenden. Ook op dit punt scoort Pluryn hoger dan de benchmark van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De ontwikkelingsmogelijkheden die Pluryn haar medewerkers biedt, worden gewaardeerd.

De medewerkers van Pluryn tonen zich verder iets meer veranderingsbereid, dan die van collega-instellingen. Ook hun algemene tevredenheid is iets hoger dan gemiddeld. Pluryn scoort op deze punten ook beter dan bij het vorige medewerker tevredenheidonderzoek, dat twee jaar geleden werd gehouden.

Verbetering mogelijk
Waar nog aan gewerkt dient te worden, zijn de bekendheid van medewerkers met de doelstellingen van het eigen organisatieonderdeel en Pluryn als geheel. Ook de samenhang tussen de verschillende organisatieonderdelen is nog niet voor iedereen duidelijk.

We mogen trots zijn
Rob de Jong, voorzitter van de Raad van Bestuur is uiteraard blij met de resultaten van het onderzoek. “We mogen trots zijn met z’n allen. Dat we op een aantal punten ver boven de benchmark scoren, is echt opvallend. We hebben een grote sprong voorwaarts gemaakt.”

Maar er is ook nog werk aan de winkel. Er is altijd ruimte voor verbetering. De uitslagen zijn uitgesplitst in deelrapporten. Teams gaan nu zelf aan de slag om verbeterplannen voor hun afdeling te maken en deze ook uit te voeren.

“We gaan de uitdaging aan om bij het volgende onderzoek tot een nog hogere tevredenheid te komen”, laat Rob de Jong weten. “Uiteindelijk is de cliënt daarmee gediend en voor hen doen we het uiteindelijk allemaal!"

Deze pagina is een onderdeel van: