Nieuws

Position paper over toekomst gehandicaptenzorg

20 augustus 2012

De VGN heeft duidelijk voor ogen wat er de komende jaren in de gehandicaptenzorg nodig is. Dit hebben we al vaak onder de aandacht van de politiek gebracht. Maar nu de verkiezingscampagnes zijn begonnen, zagen we een mooie aanleiding om onze visie vast te leggen in een position paper.

blonde vrouw glimlacht naar lachende jongen

De VGN gebruikt het position paper in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen om de politiek nogmaals te wijzen op onze speerpunten:

  • een kern-AWBZ;
  • het scheiden van wonen en zorg;
  • de stelselwijzigingen rondom de Wmo, jeugdzorg en werken naar vermogen.

Daarnaast zullen we het ook gebruiken om de partijen tijdens het formatieproces te informeren.

U vindt het position paper in de bijlage. Iedere VGN-instelling ontvangt tien exemplaren. Mocht u interesse hebben in meerdere exemplaren, neem dan contact op met Corine Wouters, cwouters@vgn.nl of 030-27 39 741.