Nieuws

Poster 'Krachten bundelen' oogst veel belangstelling op IASSIDD-congres in Wenen

22 juli 2014

Op het internationale onderzoekscongres van de IASSIDD in Wenen heeft de VGN een posterpresentatie gegeven over het traject 'Krachten bundelen'. In dit traject hebben Nederlandse hoogleraren samen met VGN bouwstenen opgesteld voor een nieuw nationaal programma voor kennisontwikkeling en verspreiding.

Poster VGN krachten bundelen

De poster brengt het proces in beeld dat in het traject 'Krachten bundelen' is doorlopen. In dit traject heeft een groep hoogleraren uit de gehandicaptenzorg onder leiding van VGN-voorzitter prof. Heleen Dupuis voorstellen ontwikkeld voor nieuw onderzoek op de domeinen gezondheid, gedrag en participatie. De VGN heeft hieraan een bouwsteen toegevoegd over kennisverspreiding en implementatie. 

De bouwstenen zijn in consultatiebijeenkomsten besproken met zorgaanbieders, professionals en zorgvragers. Daarbij bleek veel draagvlak. Aan de hand van de meegegeven suggesties is vervolgens het einddocument opgesteld dat aan het ministerie van VWS is aangeboden. Het ministerie werkt nu aan de voorbereiding van dit programma en heeft toegezegd hierbij gebruik te maken van de bouwstenen.

U vindt de poster 'Krachten bundelen' in de bijlage.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten