Nieuws

Prinsjesdag 2020: weinig enthousiasme bij VGN over begroting 2021

16 september 2020

Tijdens Prinsjesdag zijn in de Miljoenennota en de Rijksbegroting de plannen voor de zorg in 2021 gepresenteerd. De VGN beschouwt het als teleurstellend dat de waardering die de afgelopen maanden is uitgesproken voor de grote inspanningen in de zorgsector niet beter is vertaald in de plannen van het kabinet. We denken dat er komend jaar meer nodig is dan het kabinet nu voorstelt: verruim de regionaal beschikbare kaders in de Wlz, investeer in werkdrukverlichting en verhoog de tarieven voor de meest complexe vormen van gehandicaptenzorg.

Prinsjesdag miljoenennota 2020 met oranje strik eromheen

Gistermiddag zijn de kabinetsplannen voor 2021 bekend geworden, het laatste regeringsjaar van het kabinet Rutte III. Koning Willem Alexander heeft de Troonrede uitgesproken en de verschillende departementen hebben hun begrotingen gepubliceerd. Als bijlage bij dit bericht vindt u een overzicht van de voor de gehandicaptenzorg belangrijkste ontwikkelingen in de begrotingen van VWS, OCW en Justitie en Veiligheid.  

Bijzondere begroting

Het is een bijzondere begroting dit jaar, hij is gemaakt tijdens de coronacrisis die grote gevolgen heeft voor de zorg en de gehele samenleving. Het is nog onzeker wat de gevolgen van de coronacrisis in 2021 zullen zijn. Het kabinet heeft er voor gekozen om voor 2021 grotendeels de bestaande planning en begroting door te zetten, dat past in de traditie van een kabinet dat vanaf 17 maart demissionair zal zijn. Er komen geen nieuwe bezuinigingen op de gehandicaptenzorg, maar er zijn ook geen nieuwe investeringen. Na de nettobonus van 1000 euro die voor een deel van het zorgpersoneel is voorzien voor 2020 komt er een netto bonus van 500 euro voor 2021. 

Na de algemene beschouwingen over de Miljoenennota en de hoofdlijnen van het kabinetsbeleid volgen de komende maanden de besprekingen van de verschillende begrotingen in de Tweede Kamer, die de begrotingen kan amenderen. De VGN zal daarbij onder de aandacht brengen waar wij denken dat er meer nodig is. Dit zal gaan over mogelijke gevolgen van de coronacrisis in 2021, noodzakelijke investeringen in de arbeidsmarkt, de actualisatie van de meest complexe ZZP’s en het beschikbaar stellen van voldoende groeiruimte in de Wlz zodat zorgkantoren minder genoodzaakt zijn te korten. Het veel te krappe ZN-contracteerbeleid 2021-2023 dat gepaard gaat met onverantwoord hoge tariefskortingen laat zien dat dit laatste nu al een probleem is.